Obsah

Na stravu predškolákov prispieva i mesto

Typ: ostatné
Mesto prispeje na stravu predškolákov.Výška dotácie, ktorú poskytuje štát na stravu deťom v prípravnom ročníku materských škôl od januára 2019, je nižšia ako sú skutočné náklady na dennú stravovaciu jednotku predškoláka. Finančný rozdiel vo výške 0,12 eur uhradí mesto.

Dňa 1. januára 2019 vstúpil do platnosti zákon, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ktorý zároveň doplnil  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Štát sa tak zaväzuje poskytnúť dotáciu na stravu vo výške 1,20 € pre každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo výchovného procesu základnej školy a odoberalo stravu.

Od 1. januára je táto dotácia poskytovaná nielen pre deti v hmotnej núdzi, ako tomu bolo doteraz, ale i pre všetky deti v predškolskom ročníku materskej školy. Od septembra 2019 bude štát prispievať i na stravu detí na základných školách.

Stravovacia jednotka pre dieťa v predškolských zariadeniach v Dubnici nad Váhom stojí 1,32 € na deň, pričom 0,5 € z tejto sumy tvoria režijné náklady. Táto suma je o 0,12 centov vyššia ako príspevok, ktorý poskytne na obedy škôlkarov štát. Mesto Dubnica nad Váhom sa rozhodlo vyjsť rodičom v ústrety a do pripravovaného mestského rozpočtu zahrnulo sumu, ktorá pokryje práve tento finančný rozdiel vo výške 0,12 € denne na každé dieťa v prípravnom ročníku.

Prípravný ročník materskej školy v našom meste navštevuje v súčasnosti spolu 227 detí, z mestského rozpočtu teda poputuje na stravu malých predškolákov denne  suma vo výške približne 27 eur, pričom ročne táto suma predstavuje cca 6500 eur. Rodina s jedným dieťaťom v predškolskom veku platila na stravu dieťaťa v škôlke približne 20 eur mesačne. Po vyššie zmienených zmenách takto rodičia ušetria približne 300 eur ročne.


Vytvorené: 19. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2019 11:48
Autor: Hovorca mesta