Obsah

Na zverejňovanie mien v spoločenskej rubrike Dubnických novín sú potrebné súhlasy dotknutých osôb, prípadne ich príbuzných

Typ: ostatné
Na zverejňovanie mien v spoločenskej rubrike Dubnických novín sú potrebné súhlasy dotknutých osôb, prípadne ich príbuzných V mesačníku Dubnické noviny pravidelne uverejňujeme mená narodených, jubilujúcich či zosnulých obyvateľov nášho mesta. Často je však tento zoznam celkom stručný, pretože redakcia Dubnických novín môže uverejňovať len tie údaje, na ktoré jej dotknuté osoby, respektíve ich príbuzní, poskytnú súhlas.

V prípade, že sa vám narodilo dieťa, budete vy alebo niekto z vašej rodiny v blízkom období sláviť významné životné jubileum, prípadne vás navždy opustil rodinný príslušník a chcete ich mená uverejniť v spoločenskej rubrike Dubnických novín, zastavte sa v klientskom centre Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, kde na matrike môžete jednoducho vypísať potrebné tlačivo. Až na základe odovzdaného súhlasu so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, prípadne vek, môžeme tieto údaje uverejniť v mesačníku Dubnické noviny. Tešíme sa na spoluprácu. 

V prípade, že sa nemôžete osobne dostaviť na mestský úrad, môžete sa ozvať e-mailom na adresu redakcie Dubnických novín dn@dubnica.eu. 


Vytvorené: 3. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 2. 2023 8:34
Autor: Mária Škvarová