Obsah

Navrhni logo a slogan pre svoje mesto!

Typ: ostatné
Navrhni logo a slogan pre svoje mesto! 3Mesto Dubnica nad Váhom vyhlasuje súťaž o nové logo a slogan mesta. Za kreativitu môžeš vyhrať až 600 eur.

Mesto Dubnica nad Váhom sa chce navonok prezentovať originálnejším a modernejším spôsobom. Hľadá preto autora nového loga a sloganu mesta. Možnosť vytvoriť ho majú samotní Dubničania, ale aj ľudia s blízkym vzťahom k mestu. Do súťaže sa však môže zapojiť každý, komu nechýba kreativita. Predkladateľ víťazného návrhu môže vyhrať od samosprávy až 600 eur.

V súčasnej dobe mesto Dubnica nad Váhom používa na svoju identifikáciu vlastné symboly, z ktorých najznámejšími sú erb a vlajka. Nové logo mesta nemá nahradiť inštitucionálny prvok, ktorým je oficiálny erb. Ten sa aj naďalej bude používať vo formálnej úradnej komunikácii samosprávy. Logo a slogan budú ako marketingové prostriedky svojou originalitou určené na použitie mimo úradného styku. Stanú sa súčasťou nového jednotného vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou, nakoľko budú využívané na externú komunikáciu. Nájdete ich na propagačných a prezentačných materiáloch, na darčekových predmetoch, tlačovinách, webovom sídle mesta. Určovať identitu mesta budú aj počas spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, podporiť by mali aj rozvoj cestovného ruchu.

Pri tvorbe nového loga a sloganu mesta majú predkladatelia návrhov voľnú ruku. Do konca septembra je možné predložiť buď samostatné logo, samostatný slogan alebo logo mesta v kombinácii so sloganom. Je však dôležité, aby súťažné návrhy odrážali charakteristické črty mesta v súlade s propozíciami súťaže. Logo, ktoré zostavená komisia označí ako víťazné, sa stane ikonickým pre celé mesto Dubnica nad Váhom. Víťaz navyše môže získať odmenu až 600 eur.

Ako sa zapojiť?

Zorientuj sa v základných charakteristikách nášho mesta, ktoré sú s ním historicky späté a priblížené v propozíciách súťaže. Pri tvorbe loga a sloganu mysli na to, aby sa dalo použiť v rôznych formátoch a materiáloch. Tvoj návrh sa totiž bude objavovať na rôznych predmetoch, oblečení či dokonca stanoch a stánkoch. Vo svojich nápadoch sa nijako neobmedzuj, mysli len na to, aby bolo nové logo či slogan výstižné, no jednoduché a estetické. Nezabudni nám vysvetliť aj to, čo ťa pri tvorbe inšpirovalo.

Vyplnenú prihlášku spolu s potrebnými prílohami odovzdaj do konca septembra 2019 osobne na podateľni Mestského úradu v Dubnici nad Váhom alebo ju na adresu mesta zašli poštou. Propozície súťaže sú spolu s prihláškou zverejnené na webovom sídle mesta, fyzicky si je možné prihlášku vyzdvihnúť na sekretariáte primátora mesta.

O tom, ktoré z navrhovaných log bude napokon identifikovať mesto Dubnica nad Váhom, rozhodne 8-členná komisia, zostavená zo zástupcov mesta, poslancov, ale aj zástupcu z radov výtvarníkov a kultúrnych inštitúcií.

Všetky potrebné informácie sú spolu s prihláškou dostupné v propozíciách súťaže, ktorá je nižšie priložená ako dokument PDF. 

Už teraz sa tešíme na všetky predložené návrhy.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Príloha

Vytvorené: 26. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2019 08:29
Autor: Veronika Rezáková