Obsah

Nové epidemické opatrenia platné od soboty 24. októbra: podmienky konkretizované pre mesto Dubnica nad Váhom

Typ: ostatné
Od soboty 24. októbra 2020 vstupujeme v súvislosti s rozmáhajúcou sa pandémiou koronavírusu do novej etapy nariadení a opatrení, ktoré majú pomôcť zamedziť jeho šíreniu. Prinášame ich stručný prehľad:
 • na dištančnú výučbu prechádza od pondelka 26. 10. 2020 už aj II. stupeň základných škôl, prezenčná výučba pokračuje na I. stupni základných škôl a v materských školách, štandardne ďalej fungujú aj jasle
 • od soboty 24. 10. 2020 platí na celom území Slovenska zákaz vychádzania, výnimkou je čas od 1.00 h – 5.00 h, cesta do práce, na nákup potravín, drogérie, liekov, prechádzka so spoločenským zvieraťom do 100 m od domu, cesta na test, sprievod dieťaťa do školského zariadenia alebo školy, cesta k lekárovi, do banky, poisťovne, na pohreb, starostlivosť o blízku osobu alebo hospodárske zvieratá, cesta na poštu, do čistiarne, do autoservisu či na stanicu pohonných hmôt, možný je aj pohyb v prírode v rámci okresu a návrat do bydliska do nedele 25. 10. 2020
 • od piatku 30. októbra do nedele 1. novembra od 8.00 h – 12.00 h a od 13.00 h – 20.00 h sa uskutoční prvá etapa celoplošného testovania na nákazu vírusom SARS-CoV-2, všetky potrebné informácie sú zverejnené na adrese somzodpovedny.sk  
 • v súvislosti s celoplošným testovaním mesto Dubnica nad Váhom hľadá dobrovoľníkov od 18 rokov na pomoc s administratívou pri celoštátnom plošnom testovaní v našom meste. Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a v dňoch od 6. až 8. novembra 2020. Prosíme ľudí ochotných pomôcť, aby sa hlásili SMS správou na telefónnom čísle 0917 431 271 alebo mailom na adrese hovorca@dubnica.eu najneskôr do 28. 10. 2020. Dobrovoľníkov prosíme uviesť meno, telefónne číslo prípadne mailovú adresu, vek a aktuálny zdravotný stav. Prihlásených dobrovoľníkov budeme kontaktovať a postupovať v súlade s ďalšími pokynmi kompetentných orgánov. ĎAKUJEME!

Aktuálne opatrenia týkajúce sa mesta Dubnica nad Váhom platné od soboty 24. októbra 2020, resp. od pondelka 26. októbra 2020, ktoré boli prijaté v súlade s nariadeniami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky:

Mestský úrad v Dubnici nad Váhom: radnica poskytuje svoje služby od pondelka 26. októbra minimálne do 30. októbra v obmedzenom režime. Vybavíte len nevyhnutné záležitosti (matrika, evidencia obyvateľstva, úhrady na ekonomickom oddelení). Ostatnú agendu vybavte, prosíme, telefinicky, prípadne e-mailom. Ďakujeme. 

Kultúra a hromadné podujatia

 • Kino Lastovička ostáva zatvorené
 • Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom je s platnosťou od soboty 24. 10. 2020 zatvorené do odvolania
 • Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom je s platnosťou od pondelka 26. 10. 2020 zatvorená do odvolania
 • všetky verejné podujatia organizované mestom Dubnica nad Váhom sú zrušené
 • pre aktuálne správy a informácie o vrátení vstupného je potrebné sledovať webové sídlo www.kultura.dubnica.eu

Základné, materské školy a školské zariadenia

 • platí sprísnený hygienický režim v zmysle usmernení zodpovedných orgánov
 • od 12. 10. 2020 je pozastavená krúžková činnosť v popoludňajších hodinách
 • základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom: od pondelka 26. 10. 2020 na dištančnú výučbu prechádza aj II. stupeň základných škôl, prezenčná výučba pokračuje na I. stupni základných škôl a v materských školách
 • CVČ Dubnica nad Váhom: činnosť centra voľného času je od 12. 10. 2020 pozastavená do odvolania
 • ZUŠ Dubnica nad Váhom: od pondelka 26. 10. 2020 prebieha skupinová i individuálna výučba dištančnou formou online

Zariadenie pre seniorov DUBINA

 • od soboty 24. 10. 2020 platí v zariadení zákaz návštev  
 • v súlade s platnými nariadeniami vlády Slovenskej republiky môžu klienti opustiť zariadenie len v najnevyhnutejších prípadoch (podmienky korešpondujú s nariadeným všeobecným zákazom vychádzania)
 • chod zariadenia sa riadi aktuálnymi pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR

Centrum neziskových organizácií: Centrum neziskových organizácií v Dubnici nad Váhom je s platnosťou od 3. októbra 2020 až do odvolania uzatvorené v záujme ochrany zdravia najohrozenejšej skupiny obyvateľov

Vonkajšie športoviská a detské ihriská: neodporúča sa ich návšteva vzhľadom na nariadený zákaz vychádzania

Vnútorné športoviská

 • telocvične pri základných školách  a školských zariadeniach ostávajú z dôvodu prevencie prenosu ochorenia na školopovinné deti COVID-19 aj naďalej zatvorené a neprenajímajú sa športovým klubom ani iným fyzickým či právnickým osobám
 • mestská športová hala nie je od 15. 10. 2020 v prevádzke

Technické služby mesta Dubnica nad Váhom: zberný dvor aj kompostovisko budú o soboty 24. 10. 2020 zatvorené do odvolania

Mestská polícia v Dubnici nad Váhom: vo vymedzenom rozsahu vykonáva kontrolu stanovených nariadení

Ďakujeme obyvateľom mesta za zhovievavosť a porozumenie.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271       


Vytvorené: 23. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2020 16:38
Autor: Mgr. Veronika Rezáková