Obsah

Novoročný príhovor primátora mesta

Typ: ostatné
Novoročný príhovor primátora mesta 1Príhovor primátora mesta Dubnica nad Váhom Petra Wolfa k novému roku 2020.

Milí priatelia, vážení Dubničania,

príchod nového roka býva spájaný s novými začiatkami, ambicióznymi predsavzatiami a plánmi do ďalšieho obdobia. Rád by som Vám preto poprial, aby sa Vám darilo vo všetkom, na čo siahnete. Prajem Vám úspešné začiatky, ale rovnako aj vydarené pokračovanie v tom, v čom sa Vám darí a s čím ste spokojní. Predpokladom pre šťastný a úspešný rok je najmä pevné zdravie, psychická pohoda a podpora blízkych, preto Vám prajem, aby ste mali týchto komodít naozaj dostatok.

Pre pocit pohody a spokojnosti je nesmierne dôležitý aj komfort a bezpečie nášho domova. Spoločným domovom nás všetkých je mesto Dubnica nad Váhom. Mesto, v ktorom žijeme, pracujeme, v ktorom sa raz ponáhľame za každodennými starosťami, inokedy máme zasa dni naplnené rodinnými radosťami. Preto mám jedno prianie odložené aj pre naše mesto. Želám mu, aby ho obyvatelia mali radi, aby sa doň radi vracali, boli naň pyšní, hrdí a prirodzene prispievali k jeho zveľaďovaniu. Jednoducho, aby sa v ňom obyvateľom žilo bezpečne, pohodlne a s radosťou.

A to je našou úlohou ako vedenia mesta na nadchádzajúce obdobie. V našom pracovnom kalendári na rok 2020 je naplánovaná približne päťdesiatka investičných akcií. Takých,  ktoré pomôžu nášmu mestu získať modernejší a estetickejší ráz, rozšíriť možnosti trávenia voľného času, kultúrneho vyžitia či športovania. Preto verím, že v roku 2020 všetci Dubničania pocítime, že naše mesto napreduje. Aj v našej ďalšej práci sme si dali záväzok, že mesto Dubnica nad Váhom budeme viesť zodpovedne a transparentne, hospodáriť uvážene a efektívne tak, aby keď sa opäť o rok obzrieme za našou prácou, budeme môcť pred obyvateľov mesta spokojne predstúpiť a vystaviť odpočet toho, čo sa v Dubnici nad Váhom po roku zlepšilo a zmenilo.

Musím však skonštatovať, že v roku 2020 nepôjde len o rozvojové investičné akcie, ale aj o také, ktoré budú zamerané na eliminovanie modernizačného dlhu. Ten je v našom meste taký viditeľný v každodennom živote, že sme si na rok 2020 ako prioritu museli stanoviť jednu z tých základných oblastí, ktorou je dopravná infraštruktúra. Radi by sme dali do poriadku chodníky a cestné komunikácie, do ktorých opráv investujeme viac ako 900-tisíc eur. Ďalšie prostriedky použijeme na vybudovanie cyklotrasy, ktorá spojí sídlisko Za traťou so sídliskom Pod hájom a Dubničania ju budú môcť využívať pri dochádzaní do školy či za prácou.

Hoci nám v mestskom rozpočte v súvislosti s prijatými legislatívnymi zmenami z roku 2019 bude chýbať približne pol milióna eur, nechceli sme tým zaťažiť peňaženky Dubničanov. Nezvyšujeme dane za nehnuteľnosti, ani dane za psa. Poplatky sme upravili len tam, kde nás k tomu nútili legislatívne zmeny. Aby sme sa vyhli každoročnému nárastu poplatkov za vývoz komunálneho odpadu alebo aby sme ho aspoň eliminovali, našou prioritou bude v roku 2020 aj odpadové hospodárstvo, zefektívnenie jeho fungovania a vybudovanie polopodzemných kontajnerov.

Obyvateľov mesta určite poteší aj plánované vytvorenie klientskeho centra v priestoroch mestského úradu, ktoré urýchli a sprehľadní vybavovanie štandardnej agendy. S radosťou môžem skonštatovať, že v roku 2020 sa Dubničania dočkajú aj obnovy kultúrneho domu, rekonštrukcie atletického oválu či zavedeniu systému zdieľaných bicyklov. Vlastné zdroje budeme musieť investovať tam, kde inú možnosť nemáme – do obnovy Námestia Matice slovenskej, ktorú považujeme za kľúčovú.

Nový rok začíname ako mesto Dubnica nad Váhom s čistým štítom. Po naozaj náročnom roku 2019 máme takpovediac uprataný pracovný stôl. Spoločnými silami sme vyriešili viacero problémov, ktoré Dubničanov trápili dlhé roky, až desaťročia, či už ide o zatápaný podchod alebo problematický chov na sídlisku za traťou. Dúfam, že nás všetkých čakajú už len milé prekvapenia a pozitívne zmeny.

Rád by som na záver poďakoval všetkým Dubničanom, ktorým nie je ľahostajný život v našom meste a ktorí sa v uplynulom roku akoukoľvek formou angažovali vo veciach verejných. Zároveň si dovolím vysloviť nádej, že počet aktívnych obyvateľov bude v ďalšom roku narastať a my napokon vytvoríme komunitu priateľov mesta. Veľmi radi budeme aj v roku 2020 načúvať nápadom zo strany verejnosti na zveľadenie Dubnice nad Váhom, na jej oživenie či spestrenie života v nej. Verím, že sa dokážeme spoločne tešiť z vydarených projektov, ktoré budú v našom meste postupne pribúdať.

Rok 2020 bude výnimočný nielen svojou priestupnosťou, ale aj tým, že bude rokom volebným. Aj týmto spôsobom preto apelujem na Dubničanov, aby pristúpili k volebným urnám a zodpovedne rozhodli o budúcnosti spoločensko-politickej situácie u nás.

Ešte raz by som sa chcel všetkým obyvateľom mesta Dubnica nad Váhom poďakovať za podporu a prejavenú dôveru a popriať Vám, aby sa rok 2020 zaradil k Vašim najkrajším. Aby sme si boli ako spoluobčania bližší, tolerantní k sebe navzájom a plní priateľstva a ľudskosti.

Prajem Vám šťastný, radosťou naplnený a úspešný nový rok 2020!

Peter Wolf

 


Vytvorené: 31. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 12. 2019 18:05
Autor: