Obsah

Novoročný príhovor primátora mesta Petra Wolfa

Typ: ostatné
Novoročný príhovor primátora mesta Petra Wolfa 1Prejav primátora mesta Dubnica nad Váhom Petra Wolfa pri príležitosti nového roka 2021.

Vážení spoluobčania, milí Dubničania!

Ubehlo neuveriteľných 366 dní, odkedy som sa Vám naposledy prihováral touto formou. Čas sa posunul opäť o rok ďalej a my už máme za sebou tie najkrajšie sviatočné dni. Naďalej si však vychutnávame pokojnú atmosféru Vianoc  a príchodu nového roka, ktorý býva spojený s úprimnými vinšmi a želaniami toho najlepšieho.

Prvého januára vítame nový rok, ktorý často vnímame ako nový začiatok, ďalšiu etapu či príležitosť na svieži štart. Prvý deň v roku si pripomíname a oslavujeme tiež Deň vzniku Slovenskej republiky. Naša republika prešla za 28 rokov svojej existencie dlhou cestou a mnohými zmenami. Uplynulý rok 2020 nebol výnimkou. Máme za sebou volebný rok. Parlamentné voľby sa nielen v našom meste niesli v duchu rekordnej volebnej účasti. Záujem toľkého množstva ľudí vyjadriť svoje preferencie vnímam ako veľmi pozitívny signál, ktorý nám ukazuje, že ľudia majú záujem o to, ako sa spravuje štát, v ktorom žijú, majú záujem participovať a tiež rozvíjať a zdokonaľovať náš demokratický systém.

Rok, za ktorým sme len pred chvíľkou zatvorili dvere, bol naozaj náročný a nevídaný. Mnohým z nás nepriniesol splnenie túžob a očakávaní, či už ide o osobný rozvoj, podnikanie alebo cestovanie. Rok 2020 bol nečakane a zásadne poznačený koronakrízou. Preveril našu osobnú odolnosť, pevnosť medziľudských vzťahov i silu mnohých firiem či značiek. Epidémia ovplyvnila smerovanie všetkých aspektov nášho života, nielen zdravotníctva, ale aj ekonomiky, školstva či spoločenského a kultúrneho diania. Ovplyvnila spôsob, ako oddychujeme, trávime voľný čas, ako nakupujeme, vzdelávame sa. Minulý rok bol zložitý ako pre mnohé rodinné peňaženky, tak aj pre rozpočet nášho mesta. Mnohí z nás museli siahnuť na úspory alebo sa uskromniť. Len pokladnica nášho mesta prišla pre epidémiu o približne pol milióna eur.

Tu máme však všetci niečo spoločné. Každý z nás sa snažil najlepšie, ako vedel a mohol. Preto som rád, že odhliadnuc od nepriaznivých okolností a prekážok, hodnotím zo samosprávneho hľadiska rok 2020 ako relatívne úspešný. Úprimne konštatujem, že nie je ľahké hľadať východiská v prípadoch, keď nie sú okolnosti ideálne a budúcnosť nejasná, no dovolím si tvrdiť, že sme úspešne zvládli nielen základné úlohy samosprávy spojené s každodenným životom občanov nášho mesta. Zvládli sme aj tie nadstavbové úlohy, ktoré znamenajú rozvoj, modernizáciu a investovanie.

Vo svojom novoročnom príhovore by som sa rád vyhol zdĺhavému odpočtu investičných akcií, ktoré sme aj napriek prevládajúcej kríze a výpadku v rozpočte dokázali zrealizovať a úspešne sme sa vyhli ich odloženiu do zásuvky na takpovediac lepšie časy. Spomeniem len tie, ktoré boli pre mesto kľúčové a po ktorých bola zo strany obyvateľov už dlho vypísaná spoločenská objednávka. Myslím si, že každý si pamätá radosť zo zrušenia nelegálneho chovu na sídlisku Za traťou, ktorý bol neslávne známy nielen utekajúcimi zvieratami, ale aj celkovou neestetikou prostredia a nepríjemným zápachom. Na mestskom úrade sme spravili hrubú čiaru za neprehľadným systémom pozatváraných dverí, dnes Vás vo vestibule mestského úradu privíta moderné klientske centrum, ktoré je príjemným a prehľadným miestom prvého kontaktu občana s naším úradom. Podarilo sa nám začať šetriť efektívnym systémom verejného obstarávania. Vďaka nemu dokážeme vybrať takých dodávateľov prác či služieb, ktorí sú nielen ekonomicky výhodní, ale odvádzajú aj kvalitnú prácu. Len za minulý rok sme takto ušetrili viac ako 850-tisíc eur, čo je naozaj obdivuhodná suma. Podarilo sa nám zároveň vyčerpať pridelené európske financie, za ktoré sme úspešne zmodernizovali a zrekonštruovali dom kultúry i mestskú polikliniku. Opravili sme aj niekoľko desaťročí zanedbávané chodníky a komunikácie pre motorové vozidlá, a to nielen v meste, ale aj v mestskej časti Prejta.

Bol by som rád, ak by sme si rok 2020 pamätali nielen ako rok poznačený epidémiou, ale aj ako rok silnej spolupatričnosti a ľudskosti. Osobne si budem veľmi dlho pamätať, ako sa nám podarilo spoločnými silami ušiť a doručiť do schránok všetkých našich seniorov neuveriteľných 5-tisíc rúšok. Nadviazali sme naozaj výnimočnú spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorú si veľmi vážim a cením. S pokorou a obdivuhodnou disciplínou sme zvládli aj dve kolá celoplošného testovania, za čo by som chcel opäť po niekoľkýkrát ešte raz všetkým poďakovať, či už ide o lekárov, vojakov, príslušníkov polície, administratívnych pracovníkov či širokú verejnosť. Mám dôvod byť hrdý na komunitu, ktorú sme spoločne vytvorili, i na to, ako sme zvládli tieto nepredvídateľné okolnosti.

Nový rok 2021 prináša mnoho otáznikov i očakávaní. Aký to bude rok? Bude lepší alebo horší ako ten predchádzajúci? Zlepší sa epidemická situácia a budeme sa môcť opätovne vrátiť k svojim štandardným životom spred začiatku pandémie? Ako Dubničan, ako otec či partner osobne veľmi dúfam, že áno. Ako primátor mesta zároveň pred Vás – obyvateľov – predstupujem s tým, že sme na rok 2021 pripravili zodpovedný rozpočet. Zostavili sme ho ako vyrovnaný a schopný zvládnuť možné riziká či výpadky v príjmoch tak, aby to Dubničania nepocítili ani vo výpadku základných služieb či modernizačných zámerov. 

Dúfam a zároveň verím, že o Dubnici nad Váhom sa hovorí v takých intenciách, ako už dlho nie. Verím, že naše mesto rastie a postupne sa vyvíja do podoby  rešpektovaného sídla s perspektívou veľkého rozvoja, ktorú krok za krokom napĺňame. Mám nádej, že obyvatelia vnímajú našu snahu o modernizáciu objektov, naše úsilie dať do poriadku zastaranú infraštruktúru a celkovo spraviť z nášho mesta vyhľadávanú lokalitu pre život aj pre voľný čas či vzdelávanie. Rád by som Vás uistil, že aj naďalej budeme investovať všetky svoje sily a schopnosti do prosperity, rastu, prestíže a dôveryhodnosti mesta, v ktorom spolu žijeme.

Zároveň poznám niekoľko ďalších odpovedí na otázky, aký bude rok 2021. V Dubnici nad Váhom bude rokom, v ktorom sa, verím, Dubničania nakoniec dočkajú prestavby pôvodného, nefunkčného a nepekného námestia na nové, reprezentatívne a najmä obľúbené centrum mesta. Rok 2021 bude rokom, keď sa základnej umeleckej škole konečne dostane reprezentatívneho sídla v dome kultúry, aké si inštitúcia takéhoto charakteru a poslania bezpochyby zaslúži. V roku, ktorého dni práve píšeme, zrekonštruujeme atletický ovál, dobudujeme stojiská polopodzemných kontajnerov a zavedieme systém zdieľaných bicyklov. A samozrejme, ešte omnoho viac. Naším novoročným predsavzatím je aj naďalej poskytovať služby občanom pre ich spokojnosť a robiť všetko pre to, aby bolo pozitívnych správ omnoho viac ako tých zlých. Ďakujem už vopred za Vašu podporu, ale aj každý dobrý nápad, ktorý je  inšpiráciou pre prípravu ďalších projektov modernizácie nášho mesta.

Milí Dubničania, na záver novoročného príhovoru by som chcel úprimne vysloviť svoje ďakujem za spoluprácu, podporu a podieľanie sa na rozvoji nášho mesta poslancom mestského zastupiteľstva, kolegom z mestského úradu a ďalších mestských organizácií, členom komisií pri mestskom zastupiteľstve, ale aj všetkým, ktorí majú Dubnicu nad Váhom radi a akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, aby bola krajšia, čistejšia či obľúbenejšia. A ďakujem aj všetkým tým, ktorí sa aj v čas najväčších sviatkov starajú bez prestávky o naše zdravie a bezpečnosť – lekárom, záchranárom, hasičom, policajtom, ale aj zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb.

Najkrajšie želania sú tie, ktoré sú úprimné a myslené od srdca. Na prahu Nového roka vám všetkým želám to najpotrebnejšie - pevné zdravie, silu, blízkosť rodiny a priateľov a tiež optimizmus. Želám si, aby bol rok 2021 rokom dobrých správ a aby jeho bilancovanie bolo omnoho veselšie ako za rok 2020.  Verím, že v novom roku v nás všetkých budú prevládať tie lepšie vlastnosti akými sú prajnosť, ochota a dobrosrdečnosť. Dubnici nad Váhom prajem spokojných a úspešných obyvateľov, ktorí sú spolupatriční a solidárni.

Šťastný, veselý a požehnaný nový rok Vám i Vašim rodinám!

 

S úctou

Peter Wolf

primátor mesta


Vytvorené: 1. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 1. 2021 11:15
Autor: