Obsah

Obyvatelia sami upravili mestskú zeleň

Typ: ostatné
ÚPRAVA VEREJNEJ ZELENE OBČANMI MESTA 1Obyvatelia bytového domu Pod hájom č. 1090 sa rozhodli, že si po ukončenej rozkopávke skrášlia svoje okolie pred bytovým domom.

Použitím štrku ako anorganického materiálu spolu s výsadbou drevín a trvaliek vytvorili zaujímavé záhony.Treba však podotknúť, že pred  úpravou mestských pozemkov je vždy potrebný súhlas od oddelenia životného prostredia Mestského úradu Dubnica nad Váhom.

Predsa sú to ľudia, ktorí ovládajú danú problematiku, poznajú veľkostné parametre sadbového materiálu v dospelosti, vzájomné väzby medzi rastlinami a okolitým prostredím, ich celkovými  nárokmi na pôdnoekologické podmienky a v neposlednom rade vedia čo je „in“.

Založenie úpravy je len začiatok ich cesty. Oveľa dôležitejšia je následná údržba založeného diela a okolitej zelene, ktorá rozhoduje o jeho trvácnosti do budúcna. V zásade platí, že jednoduchšie sadové úpravy sú okrem finančných nákladov menej náročné aj na údržbu, tzv. nízkoúdržbové záhony vyžadujú minimálnu starostlivosť, predstava, že existuje úprava bez potreby udržiavania je mylná. Čím sú tieto úpravy plôch komplikovanejšie čo do pôdorysného členenia, druhovej skladby vysadenej zelene a použitia povrchových materiálov, tým viac vyžadujú našej pozornosti, starostlivosti a častejších údržbových zásahov.

Mesto Dubnica nad Váhom ďakuje občanom, že i napriek tomu, že sú to mestské pozemky, starajú sa o ne a udržiavajú ich ako vlastné a prispievajú tak k zlepšeniu kvality životného prostredia – prostredia nás všetkých. Mesto im za ich snahu   prednostne vymení staré lavičky pred vchodom po zakúpení.


Vytvorené: 2. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Oddelenie životného prostredia