Obsah

Odkúpili ste si byt? Máte k nemu vysporiadaný pozemok?

Typ: ostatné
Vysporiadanie pozemkovMnohí vlastníci bytov nemajú do dnešného dňa vysporiadané pozemky, patriace k bytom.

Väčšina obyvateľov Dubnice nad Váhom si postupne odkúpila byty od Okresného stavebného bytového družstva v Považskej Bystrici do svojho osobného vlastníctva. Niektorí vlastníci bytov si následne vysporiadali aj vlastníctvo k pozemku, niektorí ho nemajú vysporiadané dodnes.

V našom meste existujú bytové domy, v ktorých OSBD už odpredalo všetky byty a pozemky súvisiace s vlastníctvom bytov, sú vysporiadané na 100 %. V meste máme aj bytové domy, v ktorých sú takmer všetky byty odpredané do osobného vlastníctva a pozemky, súvisiace s vlastníctvom bytov, sú v majetku mesta Dubnica nad Váhom alebo sú vysporiadané len čiastočne.

Ak ste si ešte pozemok neodkúpili a chcete mať jeho príslušný spoluvlastnícky podiel vysporiadaný, môžete si pozemok vysporiadať buď ako jednotlivec alebo ako skupina vlastníkov bytov v rámci jedného bytového domu. O kúpu pozemku, súvisiaceho s vlastníctvom bytu požiadajte priamo mesto Dubnica nad Váhom.

Pozemok sa odpredáva výlučne vlastníkovi bytu na jeho požiadanie v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 105/2002 (prvonadobúdatelia)  alebo uznesenia č. 43/2005 (ďalší nadobúdatelia).  

Cena pozemkov za 1 m2 je nasledovná:

  • Pre prvonadobúdateľa bytu je  v prepočte 0,10 €/m2 + úhrada nákladov v sume 9,96 €.
  • Pre druhonadobúdateľov platí cena 4,98 €/m2, poplatok sa neuhrádza.

Vytvorené: 23. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 4. 2019 13:54
Autor: OR správy pozemkov