Obsah

Ôsme neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto vyhlasuje voľbu kontrolóra a podáva pomocnú ruku hokejovému klubu

Typ: ostatné
Ôsme neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva.Ôsme neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom s 3-bodovým programom viedol primátor Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 20. novembra 2019 s celkovým počtom 14 prítomných poslancov.

Novembrové rokovanie poslancov v skratke:

  • Hlavná kontrolórka mesta sa vzdala funkcie, mesto vyhlásilo voľby
  • Mesto uzatvorilo zmluvu o spolupráci s mestským hokejovým klubom

Komuniké z novembrového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom vzali na vedomie vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky mesta Kataríny Minárikovej zo zdravotných i osobných dôvodov ku dňu 7. novembra 2019. Funkciu vykonávala od roku 2015. Plénum zároveň vyhlásilo stredu 18. decembra 2019 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta. Podľa zákona o obecnom zriadení tak mesto musí urobiť najneskôr do 60 dní. Zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na celé funkčné obdobie 2020 – 2025 na plný pracovný úväzok a schválilo členov komisie na posúdenie splnenia podmienok na výber kandidátov a tiež členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, teda do 3. 12. 2019 v podateľni mestského úradu. Deň nástupu do práce sa určuje na deň 1. 1. 2020.

Počas ôsmeho tohtoročného neplánovaného rokovania zastupiteľstvo schválilo dohodu o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. Udialo sa tak vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť chce na území mesta uložiť telekomunikačné vedenie. Mesto má zároveň záujem využiť realizované výkopové práce na položenie chráničky pre svoje vlastné účely, čím sa v protihodnote vzdáva práva na jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania pozemkov.

Mesto podáva pomocnú ruku dubnickému hokeju

Zo schválenej dotácie od mesta Dubnica nad Váhom pre Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom pre rok 2019 už bola uhradená suma presahujúca 135-tisíc eur. Zmenou uznesenia z 27. marca 2019 mestské zastupiteľstvo znížilo schválenú dotáciu pre klub o zatiaľ neuhradených približne 14-tisíc eur. Následne poslanci odobrili zmluvu o spolupráci pri výkone športovej činnosti, predmetom ktorej je vzájomná spolupráca a pomoc mestskému hokejovému klubu pri zabezpečení udržania ľadového hokeja v meste. „Dôvodom pre uzatvorenie zmluvy sú skutočnosti, ktoré sa udiali v roku 2019. MHK Dubnica nad Váhom sa nie vlastnou vinou dostal do exekučného konania, čím sa bežný chod a fungovanie MHK Dubnica nad Váhom stal ohrozeným. Nakoľko máme ako mesto záujem rozvíjať ľadové športy v našom meste, rozhodli sme sa klubu pomôcť,“ vysvetlili viceprimátor mesta pre oblasť športu Adrián Gazdík.

Mesto Dubnica nad Váhom na základe uzatvorenej zmluvy za súčinnosti MHK Dubnica nad Váhom zabezpečí a utvorí podmienky na nerušený výkon športovej činnosti v oblasti ľadového hokeja v meste a činnosti MHK Dubnica nad Váhom v súlade so zákonom. „Chcem vyzdvihnúť nové vedenie klubu, ich záujem a snahu, aby hokej postavili na nohy a aby naozaj fungoval. V súvislosti s touto ich snahou sa snažíme klubu pomôcť čeliť krízovej situácii, ktorá v ňom nastala nie zavinením vedenia klubu. Prajem im veľa síl, aby to zvládli a vydržali a mali možnosť všetkým ukázať, že ich snaha má hmatateľné výsledky,“ uzatvoril primátor mesta Peter Wolf. Podporu MHK Dubnica nad Váhom vyjadril pri svojej poslednej návšteve v Dubnici nad Váhom aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 20. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2019 09:40
Autor: Mgr. Veronika Rezáková