Obsah

Otvárame ZUŠ aj CVČ, v školách a škôlkach platia miernejšie opatrenia

Typ: ostatné
Otvárame ZUŠ aj CVČ, v školách a škôlkach platia miernejšie opatreniaV súvislosti s uvoľňovaním opatrení rozhodlo mesto Dubnica nad Váhom ako zriaďovateľ o obnovení vyučovania Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom, ktorá od minulého týždňa fungovala len v režime individuálnej výučby. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín pred 16. marcom 2020 a v súlade s dodržiavaním hygienických opatrení.

Rovnaké platí aj o Centre voľného času Dubnica nad Váhom (CVČ), ktoré od pondelka 15. júna 2020 po trojmesačnej prestávke otvorilo svoje brány a fungovať bude podľa rozvrhu platného pre školský rok 2019/2020. Okrem záujmových krúžkov ponúka CVČ aj množstvo letných táborov

Školy fungujú bez obmedzenia počtu detí, v závere mesiaca sa otvoria aj pre starších žiakov

Znovuotvorenie materských a základných škôl sa v meste Dubnica nad Váhom stretlo s pomerne veľkým záujmom. S ich otvorením však súviselo dodržiavanie niekoľkých prísnych opatrení. Kým počas prvej polovice mesiaca museli školy zabezpečiť napríklad povinné meranie teploty pri vstupe do budovy či obmedzený počet žiakov v triede alebo v skupine, od pondelka 15. júna nebudú uvedené opatrenia vyžadované. „Deti sa môžu v triedach premiešavať, v prípade materských škôl neplatí počet 15 detí na jednu triedu, rovnako ani počet 20 detí v prípade prvého až piateho ročníka základnej školy,“ vysvetlila vedúca školského úradu Mária Balážová s tým, že zrušené je i prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu. V platnosti však naďalej ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

Okrem uvedeného je zrušený aj zákaz konania hromadných školských podujatí a denná prevádzka škôl a školských zariadení sa predlžuje aj v meste Dubnica nad Váhom. Materské školy tak budú k dispozícií od 6.30 h do 16.00 h, základné školy so školským klubom detí od 6.30 h do 16.30 h. Školy a školské zariadenia však budú musieť mať na informačných tabuliach uverejnené nariadenia k aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácii, ktoré je potrebné dodržiavať.

V posledné júnové dni budú môcť po dlhej dobe on-line vyučovania školy navštevovať aj žiaci šiesteho až deviateho ročníka spolu so stredoškolákmi. Aj nástup starších žiakov do školy od 22. júna do 30. júna je dobrovoľný a sedem vyčlenených dní využijú školy podľa vlastného uváženia, prednostne však na odovzdávanie učebníc, vysvedčení či ukončenie ročníka.

Podrobné informácie a organizačné usmernenia nájdete na webových stránkach jednotlivých škôl.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 16. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2020 09:08
Autor: Mária Badačová