Obsah

Pár slov k evakuácii pri požiaroch bytov a domov

Typ: ostatné
Pár slov k evakuácii pri požiaroch bytov a domov 1Aj napriek tomu, že príslušníci HaZZ, členovia DHZO a ostatných záchranných zložiek sú školení, pripravovaní a cvičení na rôzne udalosti vrátane požiarov bytov a domov a na evakuáciu ľudí, stále sa stretávame s negatívnymi dopadmi a tragickými následkami uvedených udalostí.

Pár slov k evakuácii pri požiaroch bytov a domov

Aj napriek tomu, že príslušníci HaZZ, členovia DHZO a ostatných záchranných zložiek sú školení, pripravovaní a cvičení na rôzne udalosti vrátane požiarov bytov a domov a na evakuáciu ľudí, stále sa stretávame s negatívnymi dopadmi a tragickými následkami uvedených udalostí. Tak tomu bolo aj v mesiaci jún 2017 pri požiari bytového domu v Londýne, kde o život prišlo až 80 ľudí a desiatky bolo zranených.

V niekoľkých bodoch by som chcela upriamiť pozornosť tak širokej verejnosti ako aj členov DHZO, čo vlastne robiť v prípade veľkých požiarov bytov a domov.

Musíme si najprv uvedomiť, že pri každom požiari vzniká veľké teplo, husté zadymenie a látky, ktoré sú pre ľudský organizmus škodlivé a niekedy aj smrteľné. Vzniká neprehľadný a zadymený priestor, silné sálavé teplo a znížená viditeľnosť. Preto je treba vždy v takýchto prípadoch konať rozvážne, bez paniky a snažiť sa zavolať pomoc prostredníctvom telefónneho čísla 150, 112, resp. aj cez 155 a 158. Sú to telefónne čísla, z ktorých vždy dostanete pomoc alebo usmernenie, ako sa správať do doby príchodu záchranných zložiek.

Ak to dovoľuje situácia a požiar nie je rozsiahly, pokúste sa sami požiar uhasiť dostupnými prostriedkami, ako napríklad prenosnými hasiacimi prístrojmi, vodou, dekami a pod. Ak to už situácia nedovoľuje, okamžite o pustite priestor a v žiadnom prípade neriskujte svoj život.

Mali by ste vedieť, kde sa nachádzajú únikové cesty a pokiaľ sú voľné, cez ne opustíte budovu, aby ste sa čo najrýchlejšie dostali do bezpečného priestoru mimo objektu.

Ak ste už v bezpečí na voľnom priestranstve, okamžite informujte hasičov alebo záchranné zložky o situácii v budove, o tom, či niekto ostal vo vnútri budovy, či sa tam nachádzajú horľavé alebo výbušné látky a pod., aby záchranári mohli zásah úspešne zvládnuť a zvoliť si vhodnú taktiku prieskumu a zásahu.

V bytových domoch sa v prípade požiaru nikdy nesnažte nastupovať do výťahu, pretože sa môže stať, že ostanete vo výťahu zaseknutí v dôsledku výpadku elektrickej energie alebo vás výťah dopraví na miesto s väčším nebezpečím, v akom ste boli. Hasiči vedia, že výťahová šachta funguje ako komín s efektom prievanu a sálania tepla aj šírenia požiaru smerom hore.

V prípade, že zadymenie na chodbách bytového domu je silné, neotvárajte dvere, aby ste zamedzili prieniku dymu do bytu. V žiadnom prípade si nevpúšťajte dym do bytu. Dym je jedovatý, s nízkym obsahom kyslíka, je dusivý a horúci. Niekoľko nádychov hustého jedovatého plynu môže spôsobiť aj bezvedomia alebo smrť. Dym negatívne pôsobí aj na oči, ktoré začnú silno slziť a tým stratíte aj viditeľnosť. V takomto prípade je potrebné utesniť všetky možné otvory pri dverách a pri otvoroch do bytu, aby sa zabránilo prenikaniu dymu do bytu. Pripravte si mokré uteráky a rúška na ústa pre prípad evakuácie z priestoru.

Ak je už byt husto zadymený, skúste sa dostať na balkón bytu alebo na najvzdialenejšie miesto, kde je zadymenie ešte malé. Čakajte na pomoc záchranárov až do doby vyslobodenia alebo odstránenia hroziaceho nebezpečenstva. V silne zadymenom priestore by ste mali chodiť skrčený alebo sa plazte pod dymom, lebo dym vždy stúpa smerom hore. Naviac pri zemi je chladnejšie a je tam viac kyslíka ako priamo v horúcom dyme.

Vždy upozornite na seba mobilným telefónom, svetlom, mávaním, vyvesením prádla na balkón, do okna, rozbitím okna a pod. Ak záchranári zistia, kde ste, kde sa nachádzate, rýchlejšie sa dostanú k vám a poskytnú vám včas pomoc.

Verím, že týchto pár rád vám pomôže pri rozhodovaní a správaní sa v prípade požiaru bytov a domov.


por. Ing. Nikoleta Csápaiová, OR HaZZ
Dunajská Streda
 


Vytvorené: 23. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2018 07:54
Autor: