Obsah

Po desiatich rokoch nás čaká sčítanie obyvateľov, uskutoční sa elektronicky

Typ: ostatné
Po desiatich rokoch nás čaká sčítanie obyvateľov, bytov a domovOd júna 2020 prebieha na území Slovenska jedno z najnáročnejších, najrozsiahlejších, ale i najvýznamnejších štatistických zisťovaní.

Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021 (SOBD 2021) je rozdelené do dvoch fáz, pričom sčítanie má tento rok elektronickú premiéru. Počas deviatich mesiacov tak Štatistický úrad SR bez účasti obyvateľov v spolupráci so správcami bytových domov zistí, koľko domov a bytov na Slovensku pribudlo, získa prehľad o formách vlastníctva bytov či počtoch neobývaných bytov v regiónoch, no údaje môžu rovnako slúžiť aj ako podklad pre územné plánovanie obcí. Sčítanie bytov a domov 2021 prebieha od júna 2020 do 12. februára 2021. „Štatistické zisťovanie v našom meste zastrešujeme prostredníctvom štyroch poverených osôb a manažéra poverených osôb. Poverené osoby museli prejsť školením a získali certifikát o úspešnom absolvovaní školenia k sčítaniu domov a bytov 2021,“ uviedol odborný referent organizačných činností Milan Dohnanský.

Druhá fáza projektu sa zameria na sčítanie obyvateľstva a prebiehať bude od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Sčítanie obyvateľstva, na ktoré budú mať obyvatelia 6 kalendárnych týždňov, poskytne informácie o demografických, sociálno-ekonomických štruktúrach či životných podmienkach obyvateľov. Povinnosť sčítať sa prostredníctvom sčítacieho formulára sa vzťahuje na všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, teda obyvateľov, ktorí tu majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Za neplnoleté osoby a osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony, musí vyplniť sčítavací formulár zákonný zástupca.

Aj sčítanie obyvateľstva sa uskutoční elektronicky - prostredníctvom webovej aplikácie. V prípade, že obyvateľ nedisponuje elektronickým zariadením, v každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde takéto zariadenie možno použiť. S vyplnením údajov budú pomáhať sčítací asistenti - tí budú pomáhať priamo v kontaktnom mieste obce, v prípade priamej požiadavky obyvateľa prídu za ním domov. 

SODB má na Slovensku viac ako storočnú tradíciu. SODB 2021 sa uskutočňuje pod záštitou Európskej únie a Organizácie spojených národov. Základné výsledky zo sčítavania obyvateľov, domov a bytov 2021 budú prístupné do konca roku 2022 a medzinárodné výsledky najneskôr do konca roku 2024.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 8. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 7. 2020 14:37
Autor: Mária Badačová