Obsah

Po turbulenciách hokeju v meste svitá na lepšie časy

Typ: ostatné
Hokejová témaDubnickí hokejisti seniori domov doniesli v uplynulej sezóne cenný medailový kov, ktorý je vždy veľkým úspechom pre celý hokejový klub. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom (MHK Dubnica) však pod povrchom lesku z medailových ziskov potreboval zásadnejšiu reformu, aby tento šport mohol v Dubnici aj naďalej rezonovať.

Hoci sa hokejovou obcou šírili emocionálne fámy o konci dubnického hokeja, k ničomu takému nedochádza. Mesto aj v tomto roku hokejový klub podporilo najvyššou dotáciou spomedzi všetkých športových klubov na území Dubnice, chystá rekonštrukciu zimného štadióna a do vedenia MHK chce viac preniesť hlasy a vôľu rodičov. Bližšie situáciu v dubnickom hokeji v rozhovore vykresľuje viceprimátor mesta Adrián Gazdík.

Zimný štadión po deviatich rokoch prechádza z rúk súkromníka späť pod správu mesta. Prečo je tomu tak a akým spôsobom to pocítia samotní hokejisti, fanúšikovia hokeja alebo verejnosť?

Bývalé vedenie mesta prenajalo zimný štadión ešte koncom roku 2010 súkromnému investorovi – spoločnosti Saluss, s. r. o. Ten sa zaviazal, že do rekonštrukcie športoviska preinvestuje 3 milióny eur. Hovorilo sa o novej reštaurácii, fitnescentre, hokejovej tréningovej akadémii a ubytovacích kapacitách. Všetko v rámci modernizácie štadióna. Investor mal štadión zrekonštruovať a hradiť všetky prevádzkové náklady. K ničomu z toho však napokon nedošlo. Uzatvorená nájomná zmluva, v ktorej boli stanovené uvedené podmienky, sa modifikovala. So spoločnosťou Saluss, s. r. o., bývalé vedenie mesta uzatvorilo novú zmluvu, ktorá bola vo výraznej miere výhodnejšia pre nájomcu. Z novouzatvorenej zmluvy plánovaná investícia vypadla. Mesto dokonca pristúpilo k tomu, že sa bude podieľať na financovaní nákladov na prevádzku hokejového stánku. Kým podľa pôvodného dokumentu mal prevádzku športoviska na pleciach investor, podľa novej dohody ju na svoje náklady hradilo mesto. Upravená bola aj výška nájmu, ktorá v ročnom vyčíslení klesla približne o 75%.

Myslím si, že ak chce podnikateľ prevádzkovať nejaký majetok a profitovať z neho, je logické, že by mal znášať aj náklady na priestory a ich prevádzku. Podľa modifikovanej dohody však na seba mesto prevzalo skoro všetky energetické prevádzkové náklady. Investor znášal na svoje náklady len úhradu elelektrickej energie. V podstate mesto hradilo všetky náklady na energie a prevádzku športoviska. Vo finále tak namiesto 3-miliónovej investície zo strany spoločnosti Saluss, s. r. o., mesto Dubnica nad Váhom od roku 2015 investovalo do hokeja približne 1,4 milióna eur. Zisky z prenájmu ľadu, výberu vstupného a ďalších aktivít pritom inkasoval prevádzkovateľ – spoločnosť Saluss, s. r. o.

Po zrátaní všetkých týchto nákladov sme sa zhodli, že pre mesto bude ekonomickejšie a oveľa hospodárnejšie za týchto podmienok prevziať prevádzku štadióna pod svoje krídla. Verejnosť a športovci by túto zmenu mali pocítiť v intenciách rekonštrukcie štadióna, jeho modernizácie a efektívnejšej správy zo strany mesta.

Mesto musí mať štadión vo svojej správe, ak chce požiadať o finančný príspevok na jeho rekonštrukciu. Bol aj toto jeden z dôvodov, pre ktorý chcelo mať mesto štadión vo svojich rukách?

Momentálne sa vďaka iniciatíve Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) rozbehli rôzne projekty, ktoré môžu pomôcť zrekonštruovať také štadióny, akým je aj ten náš. Ak sa chceme zapojiť do takejto výzvy, musíme mať štadión vo svojich rukách, je to jedna z podmienok. V tomto čase sa ide vypracúvať energetický audit štadióna, ktorý nám ukáže možnú úsporu, ktorú by sme dosiahli výmenou technológií. SZĽH vďaka spolupráci so spoločnosťou Innogy Slovensko, s. r. o., dokáže vďaka tejto úspore zrekonštruovať nielen energetickú sústavu, ale aj časť štadiónu. Určitá časť rekonštrukcie štadióna bude hradená z financií ušetrených vďaka modernizácii. Mesto sa tak môže dostať k renovovanému štadiónu bez toho, že by si bralo úver, ktorý by sa započítaval do jeho dlhového zaťaženia.

Hokejová téma

Medzi obyvateľmi sa v úvode roka začali šíriť fámy, že vedenie mesta chce dať stopku dubnickému hokeju. A to napriek tomu, že zastupiteľstvo pre MHK schválilo dotáciu vo výške 150-tisíc eur.

Bohužiaľ, sociálne siete sú dnes silným fenoménom. Fanúšikovia informácie často vnímajú cez emócie, keďže nie vždy poznajú všetky fakty. Preto sme na jar zvolali verené stretnutie fanúšikov a priateľov hokeja, aby sme všetky tieto nepravdy vysvetlili a dezinformácie sme sa snažili jednoznačne dementovať. Následne sa debata upokojila. Dlhodobo deklarujeme podporu športu a jednotlivým klubom na území mesta. Vážime si úspechy, ktorými nás reprezentujú a tiež čas, ktorý venujú výchove mládeže. Myslíme si, že by si zaslúžili výraznejšiu a tiež transparentnejšiu podporu zo strany vedenia mesta. Rovnaké platí aj o hokejovom klube, ktorému sme aj tento rok schválili najvyššiu finančnú podporu spomedzi všetkých klubov v meste.

Zároveň si myslím, že po minulé roky mali dubnické kluby oklieštené možnosti získať od mesta dotáciu na svoj chod. Tento rok sme chceli tú možnosť ponúknuť viacerým klubom, čo sa nám, myslím, aj podarilo. Kým minulý rok sa k finančnej podpore od mesta dostalo približne 15 klubov, tento rok sme ich podporili viac ako tri desiatky. Je však prirodzené, že ak ako volení zástupcovia obyvateľov mesta prerozdeľujeme verejné financie medzi športové organizácie, potrebujeme vidieť vyúčtovanie, na aký účel sú použité. Takto sme sa dozvedeli, že mesto je výhradným sponzorom MHK Dubnica. A to aj napriek tomu, že hokej v našom meste má cveng a dokázal by si jednoducho získať podporu viacerých sponzorov, firiem a zamestnávateľov. Tak, ako to funguje v akomkoľvek inom meste, ktoré má takú silnú hokejovú tradíciu a dobré meno.

V akom stave mesto preberá budovu zimného štadióna z rúk súkromníka?

Štadión je vo veľmi zlom technickom stave, najproblematickejšou je však technológia chladenia. Celá energetická sústava má viac ako 40 rokov, využíva čpavkový systém, ktorý je účinný, no veľmi nebezpečný. Do štadióna sa dlhodobo neinvestovalo, naozaj sa hasili len tie problémy, ktoré horeli. Rekonštrukčné práce na štadióne môžu prebiehať celoročne a aj tak bude stále čo opravovať. Dovolím si povedať, že zimný štadión v tomto technickom stave, v akom sa práve nachádza, je na kompletnú demoláciu. Stojí pred nami teda úloha dať štadión konečne do poriadku, aby ho mohli športovci, verejnosť aj diváci pohodlne, ale hlavne bezpečne užívať. Z dôvodu neustálych prieťahov zo strany spoločnosti Saluss, s. r. o., pri vypovedaní zmluvy môže dôjsť k situácii, že pre katastrofálny stav technológií na štadióne sa nemusí podariť uviesť ľadovú plochu včas do prevádzky. Urobíme však všetko pre to, aby sme termín stihli, resp. boli v omeškaní čo najmenej.

Vráťme sa ešte k samotnému hokejovému klubu. V jeho čele dochádza k personálnym zmenám. Tie však mesto nepodmieňovalo.

Od novembra minulého roka som sa ako člen správnej rady MHK dožadoval účtovných podkladov, ktoré by mi ukázali, ako sa v klube hospodári. Myslím si, že je to legitímna a štandardná požiadavka, ešte o to viac, nakoľko ide o verejné financie. K týmto údajom sme sa dodnes nedostali. Preto sme sa snažili vyvolať stretnutie všetkých členov občianskeho združenia MHK, o ktoré sa už v minulosti neúspešne snažili aj rodičia detí, ktoré sú členmi klubu. Napokon sa stretli len zástupcovia mesta s rodičmi detí. Vedeniu klubu sme adresovali niekoľko otázok, na ktoré vedeli odpovedať len veľmi ťažko. Následne na tieto udalosti vrcholní predstavitelia klubu deklarovali, že sa už nechcú podieľať na vedení klubu. Prezident klubu ponúkol abdikáciu na základe zdravotných problémov, vedením klubu je zatiaľ poverený pán Prekop ako jeden z rodičov a stálych členov MHK. Nová voľba prezidenta MHK prebehne na výročnej členskej schôdzi, ktorú by mal v blízkom čase zvolať pán Prekop. O túto pozíciu sa môže uchádzať ktokoľvek, kto predloží relevantný projekt a víziu smerovania dubnického hokeja. Môže to byť pokojne opäť aj pán Igor Valach.  

Hokejová téma

Aký je stav v samotnej hokejovej súťaži z pohľadu Dubničanov?

Jednou z našich podmienok pri rozviazaní zmluvy o nájme so spoločnosťou Saluss, s. r. o., bolo, aby boli všetky mužstvá zapísané v matrike SZĽH na nastávajúcu sezónu. To sa udialo, takže všetky kategórie chlapcov už trénujú v rámci letnej prípravy. K 1. augustu by sme chceli pripraviť ľadovú plochu, aby mohli všetky tímy už trénovať na ľade a začať aj korčuliarsku prípravu. Ambícia pokračovať v dubnickom hokeji je jasná a daná. 

Zopár faktov na záver

  • V závere roku 2010 sa investor – obchodná spoločnosť Saluss, s. r. o., zaviazala investovať do hokejového štadióna v Dubnici nad Váhom sumu 3-milióny eur. Tú mala získať formou úveru. V tom čase však bol jej hospodársky výsledok stratový, poskytnutie úveru tejto spoločnosti tak ostáva otázne. Táto investícia sa nikdy neuskutočnila.
  • Za nájom štadióna mala spoločnosť mestu ročne vyplatiť sumu viac ako 16-tisíc eur bez DPH. Sumu dodnes nevyplatila. Po roku 2015 bolo Salussu, s. r. o., vytýčené nové ročné nájomné, vo výške 4-tisíc eur s DPH (teda 500 eur mesačne iba počas mesiacov, keď bola v prevádzke ľadová plocha).
  • Od roku 2015 znáša mesto Dubnica nad Váhom náklady spojené s prevádzkou štadióna (energie mimo elektrickej energie, opravy, pracovná sila). Mesto Dubnica nad Váhom ako vlastník zimného štadióna  na základe Zmluvy o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna z roku 2015 prostredníctvom DUMAT, m. p. o., spoločnosti Saluss, s. r. o., ročne uhrádzala ďalších 110-tisíc eur bez uvedenia účelu.
  • Od roku 2015 mesto do hokeja investovalo viac ako 1,4-milióna eur. V tejto sume sú zahrnuté dotácie pre MHK, čiastočné opravy uskutočnené na štadióne, nákup novej rolby a ročne vyplácaná suma pre Saluss, s. r. o.,  prostredníctvom DUMATu, m. p. o.
  • Nové vedenie mesta sa na základe týchto skutočností, ktoré považuje za ekonomicky nevýhodné, rozhodlo zmluvu so spoločnosťou Saluss, s. r. o., rozviazať. Zimný štadión potrebuje mať vo svojej správe, aby mohlo požiadať o grant na jeho rekonštrukciu. Štadión si mesto preberá  v havarijnom stave. 

Vytvorené: 24. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 7. 2019 20:54
Autor: