Obsah

Pozor na povinnosť čipovania psov

Typ: ostatné | náš tip
Povinné čipovanie psovOd 01.09.2018 nadobúda platnosť novela zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorá sa týka aj čipovania psov.

V zmysle § 19 ods.11 zákona o veterinárnej starostlivosti Mesto Dubnica nad Váhom oznamuje občanom nasledovné:

Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom ( ďalej len „mikročipom“), ktorý spĺňa technické požiadavky  pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31.08.2018 je povinný zabezpečiť označenie psa mikročipom najneskôr do 31.10.2019, u psa, ktorý sa prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby je povinný označiť psa mikročipom v čase prevodu.

Za trvalé označenie psa  je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Veterinárny lekár nesmie vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je označený čipom, okrem nevyhnutných život ohrozujúcich prípadov. Za porušenie hrozí veterinárnemu lekárovi pokuta.

Zároveň upozorňujeme vlastníkov psov na novelizáciu  § 22 zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá pojednáva o  ochrane zvierat.


Vytvorené: 30. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Oddelenie životného prostredia