Obsah

Práce na novej škôlke finišujú, ešte pribudne parkovisko

Typ: ostatné
Parkovisko, ktoré podstúpi úpravu.Nová budova škôlky, ktorá by mala výrazne zvýšiť kapacitu materskej školy na Centrume I, je tesne pred dokončením. Do konca roka k nej ešte pribudnú nové parkovacie miesta. Prípravné práce na úprave parkoviska pred bytovým domom č. 39 začali v úvode novembra.

S výstavbou novej budovy pre materskú školu pri Základnej škole na Centrume I mesto začalo ešte v decembri minulého roku. Po necelých dvanástich mesiacoch je nová budova tesne pred dokončením. Kapacity materskej školy vďaka projektu financovanému z Integrovaného regionálneho operačného programu vzrastú o sedemdesiatku nových miest. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške bezmála 640-tisíc eur budú od budúceho školského roka škôlkarom k dispozícii tri nové triedy. „Zvýšenie kapacít materskej škôlky bolo v tomto prípade naozaj potrebné. Požiadaviek od rodičov sme pred začiatkom tohto školského roka evidovali mnoho, no, bohužiaľ, nie všetkým rodičom bolo možné vyhovieť so žiadosťou o umiestnenie dieťa do tej škôlky, ktorú si zvolili,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.  

Pred škôlkou pribudne viac ako 40 nových parkovacích miest

V súvislosti s nárastom kapacitných možností materskej školy pri Základnej škole Centrum I a očakávanou vyššou frekvenciou pohybu ľudí i motorových vozidiel v tejto lokalite bolo potrebné pristúpiť aj k úprave statickej dopravy. Mesto preto v úvode novembra začalo s prácami na úprave parkovacej plochy pred bytovým domom číslo 39. „V súčasnosti je na predmetnom parkovisku k dispozícii 34 kolmých parkovacích miest. Po úpravách, ktoré mesto zrealizuje, k nim pribudne ďalších 44 nových kolmých parkovacích miest. Tie budú slúžiť nielen rodičom, ktorí dovezú svoje dieťa do škôlky či základnej školy, ale aj obyvateľom sídliska Centrum I, ktoré takisto trápil nedostatok parkovacích miest. Dopravná situácia pred základnou školou býva najmä pred začiatkom vyučovania komplikovaná, verím, že aj zvýšené kapacity parkoviska ju spravia plynulejšou a bezpečnejšou,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf. Tam, kde dnes autá parkujú pozdĺžnym spôsobom mimo oficiálnych parkovacích plôch, mesto po rozšírení parkoviska vybuduje oficiálne kolmé státie.

Rozšírené parkovisko by malo byť motoristom k dispozícii približne v polovici decembra. „Súčasťou prác na rozšírení kapacity predmetného parkoviska bude aj vybudovanie nových spevnených plôch na smetné nádoby a pred samotným bytovým domom pribudne chodník pre chodcov,“ vysvetlil vedúci stavebného oddelenia Milan Blaško. Zároveň vysvetlil, že odvodnenie nových parkovacích plôch bude riešené zatrávňovacími tvárnicami. Nad rozšíreným parkoviskom pribudne aj nové verejné osvetlenie. Zásah do verejnej zelene mesto v priebehu budúceho roka vykompenzuje náhradnou výsadbou.

Vodičov motorových vozidiel počas realizačných prác prosíme o rešpektovanie pokynov zhotoviteľa, a to predovšetkým v súvislosti organizáciou parkovania.

Riešením situácie v statickej doprave pred oboma ďalšími základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa bude samospráva aktívne zaoberať už budúci rok. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 5. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 11. 2019 17:41
Autor: Mgr. Veronika Rezáková