Obsah

Prečo sú dôležité včasné zásahy do zelene?

Typ: ostatné
Úprava zelene v centre mestaLen adekvátne upravená mestská zeleň plní svoju funkciu, je estetická a neohrozuje majetok občanov ani ich zdravie.

Každý zásah do zelene, jej orez či výrub sa riadi prísnymi pravidlami, zákonnými normami aj cyklom ročného obdobia. Žiadny zákrok do dreviny nie je realizovaný bez adekvátneho dôvodu. Naopak, je plánovitý a jeho výsledok sa neraz dostaví až v ďalšom ročnom období. Napríklad na jeseň minulého roku technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., upravili živý plot zlatého dažďa na Bratislavskej ulici, ktorý nás na jar potešil nielen farbou počas kvitnutia, ale aj celkovým vizuálom.

Rovnako sa vždy na jeseň realizuje aj výsadba cibuľovín, ktoré rozkvitnú vždy v jarných mesiacoch ako neklamný znak príchodu teplejšieho obdobia. Tento rok v našom meste rozkvitli aj dva nové záhony popri tých už existujúcich, a to na Kollárovej ulici pri vstupe do mesta od Ilavy a rovnako aj pri vstupe do mesta od Trenčína na Kolonkách.

Záhon pri vjazde do mesta

Technické služby mesta sa v spolupráci s referátom životného prostredia tento rok pustili do jarného upratovania v meste a starostlivosti o zeleň výraznejšie ako v minulých rokoch. Pri čistení mesta nielen od posypového materiálu a zimnej údržby, ale aj od odpadkov a naviateho neporiadku pomáhajú odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Výnimočne tak budú robiť celoročne, pretože sa podarilo po prvýkrát vytvoriť pre nich stále pracovisko na technických službách mesta.

Samostatnú časť jarnej úpravy mesta tvorí starostlivosť o zeleň. Tú si všimli viacerí obyvatelia mesta, ktorí samospráve adresovali pochvalné spätné väzby. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí majú zásluhu na tom, ako vyzerá naše mesto. Je skorá jar a takmer všetky komunikácie, chodníky vyčistené, žiadne smeti, papiere, odpadky, rozkvitli nové záhony na miestach, ktoré v minulosti boli neudržované, ostrihané kroviny... Oceňujem všetky aktivity, ktoré mesto vykonáva. Myslím, že zmena je viditeľná na každom kroku,“ napísala Dubničanka Marta. Podobnú reakciu doručila mestu aj Ľudmila: „Videla som reportáž v TV Markíza o súčinnosti zariadenia pri čistení mesta a tiež vidím, že pri vstupe do mesta je snaha o vyčistenie priekop okolo cesty. Teší ma táto aktivita a zostávam v nádeji, že to nie je iba jedna lastovička", ale že to bude pravidelná aktivita na udržanie čistoty a poriadku nielen v meste, ale aj v jeho krajových častiach.“ Mesto však neupravuje len kry a dreviny, ale aj záhony a mobiliár, ktorý s nimi súvisí.

Úprava zelene v centre mesta

Osobitnú kapitolu v starostlivosti o zeleň zohráva jej výrub, ktorý je často diskutovanou a neľahko prijímanou témou. Mesto Dubnica nad Váhom o nej preto pravidelne informuje. Naposledy sme o nevyhnutnom výrube písali v marci tohto roku, o náhradnej výsadbe, ktorú minulý rok predstavovalo viac ako 900 drevín, krov a trvaliek, sme informovali koncom minulého roku.

Odstraňujú sa výhradne tie dreviny, ktoré sú v zlom zdravotnom stave, sú preschnuté, príliš staré alebo majú malú pravdepodobnosť prežitia z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v bezprostrednej blízkosti bytových domov. Na výrub môžu byť ďalej určené tie dreviny, ktoré svojím koreňovým systémom narúšajú stabilitu stavieb alebo rastú nad inžinierskymi sieťami a narúšajú ich koreňovým systémom.

K takýmto prípadom patrí aj tujová alej, ktorá bola do jesene minulého roku súčasťou starého cintorína v Dubnici nad Váhom. „Bohužiaľ, tieto dreviny boli hnilé a v kmeni mali praskliny a dutiny, pri silnejších poryvoch vetra sa lámali a visiace konáre ohrozovali návštevníkov cintorína. Ďalšou skutočnosťou je, že medzi tujami a samotnými hrobovými miestami v minulosti nebol zachovaný pás zelene, čo spôsobovalo, že tuje svojím koreňovým systémom nadvihovali a znehodnocovali jednotlivé miesta odpočinku v ich tesnej blízkosti,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková s tým, že mesto malo na dennej báze na stole sťažnosti ľudí, ktorí sa v blízkosti tujovej aleje starali o hroby svojich blízkych. Hoci bolo prvotným zámerom mesta tuje orezať a upraviť, pri zásahu sa zistil ich zlý zdravotný stav, vyžadujúci výrub vzhľadom na bezpečnosť ľudí a majetku. Tu teda zohral najvýznamnejšiu úlohu nedobrý stav drevín, ale aj fakt, že priamo ohrozovali návštevníkov cintorína a ich majetok.

Prehnité tuje na starom cintoríne

Dobrou správou však je, že mesto Dubnica nad Váhom v súlade so štandardnými postupmi v takýchto prípadoch už zrealizovalo náhradnú výsadbu a na ďalšiu sa aktuálne pripravuje. Na starom cintoríne v mieste pôvodnej aleje je vysadených 30 kusov vavrínovca lekárskeho. Ide o ker, ktorý je svojimi vlastnosťami na pietne miesto omnoho vhodnejší, a to predovšetkým pre nedostatočné priestorové možnosti cintorína a chýbajúci pás zelene. Jedným z pripravovaných riešení je preto aj výsadba v mobilných nádobách.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 23. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2021 12:56
Autor: Mgr. Veronika Rezáková