Obsah

Predstavujeme: Dubnica nad Váhom včera a dnes

Typ: náš tip
Dubnica nad Váhom včera a dnesPri príležitosti 825. výročia od prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom vychádza nová publikácia s názvom "Dubnica nad Váhom včera a dnes".

Dubnica nad Váhom si v tomto roku pripomína 825. výročie doloženia prvej písomnej zmienky o svojej existencii. Pripomína si historický vývoj od malej osady a mestečka cez významné sídlo príslušníkov uhorského magnátskeho rodu Ilešháziovcov. Pripomína si obdobie poddanstva a nevoľníctva, vznik Československej republiky a život v období jej existencie. Mimoriadne významné miesto v histórii mesta patrí budovaniu, rozvoju i zničeniu Škodových závodov Dubnica pred koncom 2. svetovej vojny. Rovnako významná bola aj ich obnova a ich vplyv na zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľstva celého regiónu.

Obraz obce sa menil najmä po rozhodnutí o sanácii starých dubnických ulíc, ciest a domov s ich postupným nahradením novou rozsiahlou výstavbou, ďalším rozvojom mesta a jeho zaradenia medzi najvýznamnejšie centrá vývoja a výroby strojársko-metalurgickej produkcie, špeciálnej zbrojnej techniky, munície i medzi centrá vzdelanosti, kultúry a športu.

To všetko, vrátane podielu množstva významných i obyčajných ľudí, si zaslúžilo pozornosť, aby uvedené etapy vývoja obce a mesta v jednotlivých obdobiach a oblastiach našli svoje miesto a boli uchované v knižnej podobe ako odkaz pre súčasnú a budúce generácie.

Publikácia autorov Vlado Koštial Dubnický, Ivan Ronec: „Dubnica nad Váhom včera a dnes“, ktorá sa vám práve v týchto dňoch dostáva do rúk, je svojím zameraním špecifická. V jej prvej časti s podtitulom „Zborník starých dubnických ciest a ulíc do roku 1949“ je pomerne podrobne a verne opísané nielen to, čo je uvedené v samotnom nadpise, ale sú v nej zachytené najmä generácie predstaviteľov starých dubnických rodov, v mnohých prípadoch až do súčasnosti, vrátane ich profesijného zamerania.

Druhá časť publikácie s podtitulom „Premeny Dubnice nad Váhom v čase“ má úzku previazanosť na prvú časť tým, že väčšinou formou fotografií so stručným popisom, predstavuje pôvodné cesty, ulice a objekty v konfrontácii s novou výstavbou na ich mieste. Súčasníci, ale najmä mladší spoluobčania si tak môžu v mnohých prípadoch pripomenúť miesta príbytkov či rodných hniezd svojich prarodičov, rodičov a príbuzenstva. Môžu si tak prípadne aspoň trochu priblížiť prostredie a podmienky pre ich každodenný život v minulosti a posúdiť premeny Dubnice nad Váhom na moderné mesto až takmer do súčasných dní.

Stručné predstavenie novej publikácie, ktorá uzrie svetlo sveta najmä vďaka úzkej súčinnosti autorov s občanmi mesta, podpore Mestského zastupiteľstva a primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka, je prísľubom k prebudeniu záujmu našich čitateľov a občanov o spojenie časti bohatej histórie našej obce a mesta prostredníctvom jeho premien z nedávnej minulosti až do súčasnosti.

Obohatením publikácie je vypracovanie obálky a viacerých ilustrácií známych historických objektov mesta významným dubnickým výtvarníkom Ing. Jozefom Vydrnákom. Veríme, že publikácia si svojím zameraním nájde svojich čitateľov i zodpovedajúce miesto vo verejných a najmä domácich knižniciach.


Vytvorené: 13. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Hovorca mesta