Obsah

Prezidentské voľby sa blížia, od dnešného dňa je možné požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu

Typ: ostatné
Prezidentské voľby sa blížia, od dnešného dňa je možné požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu Prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo volieb prebehne v sobotu 6. apríla 2024.

Volič môže požiadať o hlasovací preukaz obec trvalého pobytu, ktorá voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov. Na základe vydaného hlasovacieho preukazu je volič oprávnený odovzdať svoj hlas kdekoľvek na Slovensku.

O hlasovací preukaz môže volič požiadať osobne, elektronicky alebo poštou

Volič môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu osobne v čase úradných hodín najneskôr do 22. marca 2024.

Elektronická žiadosť alebo listinná žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre 1. kolo prezidentských volieb 2024 musí byť doručená najneskôr do 4. 3. 2024pre druhé kolo prezidentských volieb 2024 najneskôr do 14. 3. 2024. Na žiadosti doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je: bozena.janurova@dubnica.eu a v kópii linda.michalcova@dubnica.eu.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi – meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec hlasovací preukaz doručí.

Pokiaľ volič žiada o vydanie hlasovacieho preukazu na obe kolá volieb, musí to v žiadosti presne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len na ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený. Spoločne s hlasovacím lístkom musí mať volič aj občiansky preukaz. Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že hlasovací preukaz sa voličovi vydáva len raz. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz už nevydá, preto je potrebné zaobchádzať s ním opatrne.

Podrobné informácie o prezidentských voľbách 2024 nájdete na webe ministerstva vnútra SR.


Vytvorené: 7. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 7. 2. 2024 12:14
Autor: Mária Škvarová