Obsah

Riaditeľka Dubnického múzea ocenená pamätnou medailou zväzu múzeí

Typ: ostatné
V Múzeu vo Svätom Antone sa pod záštitou premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera konal Festival múzeí na Slovensku 2022. Podujatie pripravil Zväz múzeí na Slovensku (ZMS), ktorého členom je aj Dubnické múzeum.

Počas festivalu Dubnické múzeum na strednom Slovesku reprezentovalo okrem iných aktivít aj svoju odbornú činnosť. Festival múzeí Slovenska je tradičné podujatie, ktoré poskytuje slovenským múzeám a ich zamestnancom užitočný priestor pre neformálne stretnutie, výmenu skúseností a informácií. 

Súčasťou festivalu bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení za roky 2020 a 2021

Zväz múzeí na Slovensku môže za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti odborných múzejných činností, aktívne pôsobenie v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva udeliť ocenenia múzeám, ktoré sú jeho členmi alebo zamestnancom členských múzeí. Výnimočne udeľuje ocenenia aj iným osobám alebo inštitúciám, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju múzeí a múzejníctva a k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva v Slovenskej republike i mimo nej.

Zväz múzeí Slovenska udelil spomedzi desiatky ocenení pamätnú medailu aj riaditeľke Dubnického múzea Monike Schwandtnerovej za projekt Zhotovenie a inštalácia univerzálnych prvkov ako nástroja sprístupňovania expozícií Dubnického múzea a za výnimočný profesijný počin v oblasti odborných múzejných činností. „Udelené ocenenie si veľmi vážim. Je pre mňa i celý odborný kolektív Dubnického múzea veľkou motiváciou pokračovať v našom snažení sprístupňovať a zatraktívnovať múzeum pre čo najširšie skupiny návštevníkov, a to či už máme na mysli štandardného návštevníka alebo človeka s istým druhom pohybového alebo zmyslového obmedzenia,” vysvetlila riaditeľka múzea, ktoré sídli v kaštieli v Dubnici nad Váhom.

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 21. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2022 15:44
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta