Obsah

Školy zostávajú zatvorené až do odvolania, zápis do škôl je posunutý

Typ: ostatné
Školy zostávajú zatvorené až do odvolania, zápis do škôl je posunutý 1Oddelenie školstva Mestského úradu Dubnica nad Váhom oznamuje rodičom, že zápis detí do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa pre mimoriadnu situáciu posúva.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční v dňoch od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Žiadosti o prijatie do materskej školy si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webových stránok jednotlivých materských škôl.

Zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ich webové sídla:

Posunutie zápisu detí do škôl je súčasťou prijatých opatrení, o ktorých informoval po utorkovom rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Súčasťou opatrení, ktoré majú zamedziť šírenie nového koronavírusu, je aj posunutie zápisu detí do základných škôl. „Zápis detí do základných škôl sa uskutoční v druhej polovici apríla, teda od 15. apríla do 30. apríla 2020, avšak bez osobnej prítomnosti detí,“ uviedla vedúca školského úradu Mária Balážová s tým, že zápisné listy do prvého ročníka základných škôl si môžu rodičia a zákonní zástupcovia stiahnuť z webových stránok jednotlivých základných škôl.

Ďalšie prijaté opatrenia MŠVVaŠ SR:

  • Písomná časť maturít sa v tomto roku neuskutoční, ústna časť maturít by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby
  • Neuskutoční sa ani Testovanie-9
  • Prihlášky na stredné školy je možné podávať do 15. mája, pričom k prihláške nie je potrebné potvrdenie od lekára
  • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

Zároveň dávame do pozornosti aj nový vzdelávací web Učíme na diaľku, ktorý je spustený od 25. marca 2020.

Webová stránka vzišla zo spolupráce niekoľkých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR, pričom má byť oficiálnym komunikačným kanálom počas aktuálnej mimoriadnej situácie a s ňou súvisiacej prerušenej výučby. Ako uvádza na svojej stránke, cieľom webovej stránky je pomoc v zorientovaní sa pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale aj žiakom, študentom a rodičom v množstve informácií, odporúčaní a usmernení. Rovnako má pomôcť aj všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie. Odkaz na web nájdete na tomto odkaze: https://www.ucimenadialku.sk/?fbclid=IwAR3M8n467K1WGJ6uJH44ckxfe9puUfHszE7quiHrMhTfHPGkOOCeFKxlllU

Pre aktuálne informácie týkajúce sa zápisu detí do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sledujte webové sídlo mesta.

OZNÁMENIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Vedenie Základnej umeleckej školy, Obrancov mieru 356, Dubnica nad Váhom oznamuje, že prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 uskutočnia najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ďakujeme za porozumenie. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 25. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2020 14:04
Autor: Mária Badačová