Obsah

Testovanie odhalilo pozitívne prípady v špecializovanom zariadení, v zariadení pre seniorov boli všetci testovaní negatívne

Typ: ostatné
Testovanie odhalilo pozitívne prípady v špecializovanom zariadení, v zariadení pre seniorov boli všetci testovaní negatívne  1Špecializované zariadenie v mestskej časti Prejta sa v súčasnosti nachádza v karanténe a je úplne uzatvorené. Vedenie ZPS Dubina, m. r. o., pod ktorú špecializované zariadenie spadá, prijalo prísne opatrenia a spolu s intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje ďalšie kroky.

Prvý pozitívny prípad na nové vírusové ochorenie COVID-19 bol v zariadení potvrdený v stredu 28. októbra 2020 v prípade jedného zo zamestnancov. Vedenie zariadenia začalo prakticky okamžite vykonávať protipandemické opatrenia. „Ešte v ten deň sme o tejto skutočnosti informovali kompetentné inštitúcie; intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj hygienu, resp. príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. V tomto čase boli ostatní kolegovia i klienti bez príznakov respiračného ochorenia,“ vysvetlila riaditeľka zariadenia Iveta Kollmanová. Na druhý deň, teda vo štvrtok 29. októbra 2020, boli pretestovaní zamestnanci a všetci klienti špecializovaného zariadenia v Prejte. V piatok a v sobotu sa testovali aj zamestnanci a klienti zariadenia pre seniorov DUBINA v Dubnici nad Váhom. „Všetci zamestnanci i klienti zariadenia pre seniorov Dubina v Dubnici nad Váhom vyšli negatívni, čo pripisujeme všetkým prijatým opatreniam. Horšie správy však prišli zo špecializovaného zariadenia v mestskej časti Prejta. Tu bolo testovaných pozitívne 15 klientov a 6 zamestnancov. K nedeli 1. novembra toto číslo stúplo na 9 pozitívnych zamestnancov. K vzniknutej situácii pristupujeme s mimoriadnou vážnosťou a prijímame tie najprísnejšie opatrenia,“ dodala riaditeľka Kollmanová s ubezpečením, že v zariadení boli a naďalej sú dodržiavané všetky protipandemické opatrenia v súlade s aktuálnymi nariadeniami a legislatívou.

Dobrou správou je, že v pavilóne B špecializovaného zariadenia, v ktorom sú umiestnení klienti s Parkinsonovou chorobou, boli rovnako negatívne testovaní všetci zamestnanci i klienti. „Pavilón B sme dokázali absolútne oddeliť od pavilónu A. V pavilóne B pracuje samostatný tím zamestnancov, ktorý žiadnym spôsobom neprichádza do styku s nikým z pavilónu A. Zabezpečený je samostatný vstup do budovy, samostatné pranie, stravovanie či skladovanie odpadu. Veríme, že v tomto pavilóne ostane situácia pokojná a stabilná,“ vysvetlila riaditeľka.

Pokiaľ ide o situáciu v pavilóne A, v ktorom sa nachádzajú prevažne klienti s Alzheimerovou chorobou, vedenie nastolilo prísne opatrenia. „Prakticky okamžite po identifikovaní situácie sme separovali pozitívne testovaných klientov od tých negatívnych. Pozitívni klienti boli izolovaní a bola im nasadená liečba. Celé zariadenie je uzatvorené, čo znamená, že zamestnanci, ktorí v nedeľu vstúpili do služby, ostávajú v karanténe priamo v zariadení na minimálne 10 dní. V tomto čase spolupracujeme aj s obvodným lekárom klientov, ktorý pomáha pri zabezpečovaní vitamínových doplnkov a liekov, situáciu konzultuje aj s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne. Zdravotný stav všetkých klientov pravidelne a precízne monitorujeme, dnes bol ich stav relatívne priaznivý. V prípade akýchkoľvek odchýlok či pohoršení okamžite privoláme RZP,“ dodala ďalej k téme riaditeľka Iveta Kollmanová s tým, že do nedele 1. novembra 2020 zariadenie eviduje jediné úmrtie klienta, ktorý bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. „Nevieme však s určitosťou skonštatovať, že smrť 90-ročnej klientky nášho zariadenia spôsobilo priamo nové vírusové ochorenie, pretože ešte nebola vykonaná súdna pitva. Aj touto cestou vyjadrujeme príbuzným hlbokú sústrasť a zármutok zo straty blízkej osoby. Všetkých ubezpečujeme, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sa situácia zlepšovala,“ skonštatovala riaditeľka.

V špecializovanom zariadení platil od 7. augusta 2020 zákaz návštev v interiéri, od 21. septembra 2020 aj zákaz návštev v exteriéri, ale len z červených zón a od 11. októbra 2020 na odporúčanie obvodného lekára klientov úplný zákaz návštev vrátane exteriéru. Zamestnanci boli vybavení potrebnými ochrannými pomôckami. Do práce mohli nastúpiť len bez príznakov respiračného ochorenia a po zmeraní telesnej teploty. V prípade prvého pozitívne testovaného zamestnanca zariadenia sa prípad ochorenia COVID-19 objavil nečakane v jeho rodinnom prostredí. Zamestnanec po oboznámení sa s touto skutočnosťou okamžite vstúpil do karantény a dal sa pretestovať.

V nedeľu 1. novembra 2020 v tejto súvislosti zasadal niekoľko hodín krízový štáb vedený primátorom Petrom Wolfom. „Krízový štáb komunikoval priamo s intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je špecializovaný na prípady nákazy v zariadeniach sociálnych služieb. Oceňujem, že operatívne reagovali na naše naliehavé apely. Výstupom krízového štábu je, že intervenčný tím ministerstva v súčinnosti s vedením mesta a špecializovaného zariadenia v čo najskoršom možnom termíne vykoná opätovné pretestovanie všetkých klientov zariadenia i jeho zamestnancov PCR testami, zmonitoruje zdravotný stav klientov a prítomným zamestnancom poskytne psychosociálnu intervenciu. Všetky tri kroky považujem za extrémne dôležité. Verím, že týmto spôsobom zmonitorujeme šírenie choroby, aby sme mu dokázali zamedziť a zároveň poskytneme potrebnú odbornú psychologickú podporu zamestnancom, ktorí sa ocitli vo veľmi neľahkej a vypätej situácii. Aj týmto spôsobom im chcem vyjadriť obrovskú vďaku za to, že nastúpili do služby, hoci vedeli, že ich čaká niekoľko denná až týždňová karanténa a nepretržitý pobyt v izolačných izbách v zariadení s pozitívne testovanými klientmi,“ vysvetlil primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.

Vedenie mesta v spolupráci so zariadením momentálne pracuje na vytvorení adekvátnych podmienok, zázemia a vybavenia v izolačných izbách pre zamestnancov slúžiacich v pavilóne A. „Ochranných pracovných prostriedkov máme momentálne dostatok, no preventívne pristupujeme k ich doskladňovaniu, aby boli všetci v zariadení adekvátne chránení. Rovnako pracujeme na tom, aby sme dokázali zabezpečiť zodpovedajúci počet personálu a klientom aj naďalej poskytovali potrebnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Sme pripravení tím zamestnancov posilniť aj kapacitami zo ZPS Dubina a rokovať o možnostiach pomoci s okolitými samosprávami. Ocitli sme sa v náročnej situácii, musíme byť extrémne opatrní a zároveň konať rýchlo. Prihováram sa aj k príbuzným klientov, ktorým sa budeme v maximálnej možnej miere snažiť vyjsť v ústrety. Pani riaditeľka mi voči nim prisľúbila otvorenosť, citlivý prístup a zhovievavosť. Verím, že sa nám podarí vyrovnať sa s touto situáciou s čo najmenšími negatívnymi dopadmi. Urobíme pre to maximum, čo je v našich silách,“ priblížil ďalej detaily primátor Peter Wolf s tým, že nasledujúcim krokom je zásah intervenčného tímu ministerstva v spolupráci s mestom.  

Prijaté opatrenia

V súvislosti so vzniknutou situáciou prijalo vedenie zariadenia v spolupráci s primátorom mesta a po konzultáciách s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a po operatívnej porade so samosprávami, ktoré podobnej situácii už čelili, nasledovné krízové a protiepidemické opatrenia:

  • zariadenie je úplne uzatvorené, vstúpilo do karantény, opatrovatelia a ošetrovatelia v pavilóne A od dnes prespávajú v izolačných izbách
  • úplná priestorová a organizačná separácia pavilónu A s pozitívnymi klientmi od pavilónu B (bez pozitívneho prípadu) a izolácia pozitívnych klientov od negatívne testovaných prijímateľov v rámci pavilónu A
  • prebieha zvýšený monitoring zdravotného stavu klientov
  • zariadenie sa nachádza v sprísnenom hygienickom režime, aktualizoval sa krízový plán s podrobnými pokynmi pre vzniknutú udalosť  
  • mesto nadviazalo kontakt so samosprávami, ktoré podobným situáciám čelili, aby dokázalo zúročiť ich skúsenosti v boji proti šíreniu nákazy v rámci zariadenia
  • priebežne sa dopĺňajú zásoby ochranný pomôcok, pripravuje sa potrebné zázemie pre vyčlenený ošetrujúci personál pre pacientov s ochorením COVID-19
  • vedenie zariadenia pracuje na tom, aby v prípade ďalšieho výpadku personálu nedošlo k ohrozeniu poskytovania starostlivosti o klientov
  • v spolupráci s intervenčným štábom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bolo dohodnuté opätovné výjazdové pretestovanie klientov i zamestnancov zariadenia spoľahlivými PCR testami, podrobné zmonitorovanie zdravotného stavu pacientov a poskytnutie potrebnej odbornej psychologickej a krízovej intervencie zamestnancom v zariadení

Vytvorené: 2. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 11. 2020 14:07
Autor: Mgr. Veronika Rezáková