Obsah

Upozorňujeme na zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od 1. júla 2022

Typ: ostatné
Upozorňujeme na zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od 1. júla 2022Školský úrad v Dubnici nad Váhom upozorňuje zákonných zástupcov detí na zmenu v legislatíve týkajúcu sa výšky daňového bonusu, ktorá od 1. júla 2022 priniesla aj zmenu v poskytovaní dotácie na stravu detí v poslednom ročníku materskej školy a detí v základných školách.

Po uvedenej zmene majú nárok na dotáciu na stravu od 1. júla 2022:

  • deti v poslednom ročníku materskej školy (predškoláci), a to v prípade, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napríklad osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov),
  • deti navštevujúce základnú školu do 15 rokov, pokiaľ si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus,
  • deti navštevujúce základnú školu od 15 rokov, napríklad z dôvodu opakovania ročníka či odkladu povinnej školskej dochádzky,
  • deti v hmotnej núdzi alebo v životnom minime, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Zákonných zástupcov upozorňujeme aj na ďalšiu zmenu, ktorá nastala pri poskytovaní dotácie na stravu u detí v poslednom ročníku materských škôl, ktoré nedovŕšili 6 rokov, teda ide o 5-ročné deti, prípadne i mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie. Tieto deti po novom už nemajú nárok na dotáciu na stravu, pokiaľ si rodič na dieťa uplatní daňový bonus. „V prípade, ak rodičia detí vo veku do 15 rokov majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu v sume 70 eur za mesiac, tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu. Ak by sa totiž dieťa zúčastnilo vyučovacieho procesu 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne,“ informovala vedúca Školského úradu a Oddelenia školstva v Dubnici nad Váhom Zdena Bunčáková.  Ako dodala, súbežné poberanie daňového bonusu vo výške 70 eur mesačne a poberanie dotácie na stravu nie je možné.

Možné je len poberanie daňového bonusu na deti od 15 rokov vo výške 40 eur mesačne a súbežne dotácie na stravu, pokiaľ deti navštevujú posledný ročník základnej školy.

Informácie o daňovom bonuse či dotácii na stravuNárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku nájdete tu). „V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu rovnako upozorňujeme, že ak by si zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 15 rokov v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil aj daňový bonus vo výške 70 eur, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne alebo zriaďovateľa školy. Pokiaľ bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene, zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky poskytnuté finančné prostriedky na dieťa ako dotáciu na stravu,“ uzatvorila Zdena Bunčáková.  

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Zdena Bunčáková, vedúca Školského úradu a Oddelenia školstva v Dubnici nad Váhom, e-mail: zdena.buncakova@dubnica.eu, tel. kontakt: 0918 117 044.


Prílohy

Vytvorené: 13. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2022 12:59
Autor: Mária Škvarová