Obsah

Úvod školského roka v znamení čestných vyhlásení a nosenia rúšok v triedach u starších žiakov

Typ: ostatné
Úvod školského roka v znamení čestných vyhlásení a nosenia rúšok v triedach u starších žiakovMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v auguste manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Jeho cieľom je stanovenie základných prevádzkových podmienok škôl a školských zariadení počas trvania pandémie COVID-19 pre školský rok 2020/21.

Čestné vyhlásenia, nosenie rúšok v triedach počas prvých dvoch týždňov pre starších žiakov či ranný filter. Aj to sú opatrenia, ktoré by mali preventívne pôsobiť proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2. „Povinnosť nosiť rúška v triedach počas prvých dvoch týždňov pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl má určite svoje opodstatnenie. V mnohých prípadoch je ochorenie bezpríznakové a môže byť prenášané nevedomky na iné osoby. Mladšie deti v predškolských zariadeniach a na prvom stupni základných škôl rúška v triedach nosiť nemusia – ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív. Navyše, nosenie rúšok ťažšie znášajú,“ vysvetlila opatrenia vedúca školského úradu Mária Balážová. Nosenie rúšok však bude povinnosťou pre všetkých žiakov základných a stredných škôl v interiérových priestoroch mimo tried, s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Na začiatku školského roka 2020/21 sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie s vyplnením dotazníka. V ňom rodič uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia krajiny, prípadne či sa zúčastnilo hromadného podujatia. Rovnako zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. „Pokiaľ sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia Slovenska, prípadne sa zúčastnilo hromadného podujatia, zákonný zástupca je povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti. Ak sa u niekoho prejavia počas dvoch týždňov príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára,“ priblížila Mária Balážová. Okrem toho zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako troch dní písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

V prípade materských a základných škôl je odporúčaný ranný filter. Ak sa u žiaka počas dňa prejaví niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, nasadí si rúško, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a bezodkladne ho vyzdvihne zákonný zástupca. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Zákonný zástupca rovnako dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy na školský rok 2020/21.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271 


Vytvorené: 20. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2020 09:48
Autor: Mária Badačová