Obsah

V Dubnickom múzeu dnes začala konferencia, ktorá má pomôcť odstraňovať bariéry

Typ: ostatné
Konferencia Múzeá a galérie bez bariér v Dubnickom múzeu.Nevidomí, nepočujúci či ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu. Aj im by mali kultúrne inštitúcie vytvárať rovnaké podmienky na zážitok či vzdelávanie ako ľuďom bez zdravotných alebo sociálnych obmedzení.

O tom, aké konkrétne opatrenia podniknúť na odstránenie bariér z knižníc, galérií a múzeí hovorí približne šesťdesiatka účastníkov od dnes až do štvrtka 7. novembra 2019 na pôde Dubnického múzea. Práve to sa podujalo zorganizovať 3-dňovú medzinárodnú konferenciu Múzeá a galérie bez bariér, financovanú prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. „Teším sa, že práve Dubnica nad Váhom dostala príležitosť hostiť stretnutie takéhoto typu. Verím, že konferencia vytvorí nielen podmienky na vzájomnú interakciu a inšpiráciu zamestnancov muzeálnych či galerijných inštitúcií, ale zároveň ponúkne aj konkrétne výstupy a postupy, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu v kultúrnych objektoch, ktoré by mali byť prístupné pre všetky skupiny obyvateľstva bez rozdielu,“ privítal zúčastnených v priestoroch Dubnického kaštieľa primátor mesta Peter Wolf. Podobnú konferenciu hostilo pred dvomi rokmi Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni, ktoré je v oblasti debarierizácie priekopníckou inštitúciou na Slovensku. Múzeum je plne debarierizované a slúži ako príklad dobrej praxe. Práve ono sa stalo inšpiráciou pre vedenie Dubnického múzea pri organizácii takejto výnimočnej konferencie aj na západnom Slovensku.

Počas konferencie by mali zaznieť nielen teoretické informácie zo školského prostredia, ale aj tie praktické priamo zo strany múzeí a galérií. Hlavným motívom konferencie je poskytnutie dostatočného množstva informácií a impulzov predovšetkým zo strany znevýhodnených osôb, ktoré môžu napomôcť pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v múzeách. Práve preto sa budú hlavným témam venovať prednášajúci z organizácií, ktoré zastrešujú, prípadne vedú takéto skupiny obyvateľov. Po prvom dni prednáškových blokov čaká na účastníkov konferencie okrem iného aj návšteva Sliezskeho múzea v Katoviciach.

Medzi prednášajúcimi dnes vystúpili aj predstavitelia kultúrnych inštitúcií, ktoré už procesom debarierizácie prešli. „Našu najväčšiu pobočku knižnice sme debarierizovali a umožnili prístup imobilným a inak zdravotne znevýhodneným schodiskovou sedačkou, nakoľko pobočka sa nachádza na 1. poschodí. Všetky knižnično-informačné služby či kultúrne a vzdelávacie podujatia sú tak prístupné aj tým ľuďom, ktorí majú problémy s mobilitou. Pre nevidiacich a slabozrakých sme zaviedli premietanie kina ošetrené hlasovým komentárom. Takto premietame pravidelne každý mesiac. Ide pritom nielen o populárne filmy, ale aj historické filmy, dokumenty a rozprávky,“ predstavila zavedené opatrenia Soňa Šóky, projektová manažérka vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.

Pokiaľ ide o Dubnické múzeum, to je v súčasnosti prístupné pre imobilných návštevníkov ako na prízemí, tak aj na prvom poschodí vďaka schodiskovému výťahu. „Najnovšie sme pripravili aj publikáciu v Braillovom písme, ktorá je zameraná na jednu z našich nových expozícií s názvom Izabela. Izabela je meno výšivkárskeho spolku, ktorý kedysi sídlil v Dubnickom kaštieli. Súčasťou knižky sú aj samotné výšivky, ktoré na ľudovom odeve nájdete ešte aj v dnešných dňoch,“ priblížila Monika Schwandtnerová, riaditeľka Dubnického múzea.

Odborným garantom a spoluorganizátorom konferencie sa stal Jozef Balušinský, podľa ktorého je Slovensko v tejto oblasti ešte stále len na začiatku: „V dnešnej spoločnosti existuje mnoho omylov a nesprávnych stereotypov. Existuje veľké množstvo druhov hendikepov, nejde len o vozičkárov, nepočujúcich a nevidiacich. Treba myslieť napr. aj na seniorov, pre ktorých môže byť problém zúčastniť na komerčných verejných podujatiach. To isté platí o sociálne znevýhodnených skupinách, ktoré sú často od kultúry odstrihnuté. Sociálne rozdiely treba v tomto prípade eliminovať. Zistili sme, že ľudia na okraji spoločnosti nemajú taký jednoduchý prístup ku kultúre, ako si niekedy myslíme Táto konferencia má za úlohu ukázať možnosti múzejníkom, ako pracovať s takýmito návštevníkmi a ako im expozície správne ponúknuť a sprístupniť.“

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 5. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2019 12:18
Autor: Mgr. Veronika Rezáková