Obsah

V meste prebieha štatistické zisťovanie Štatistického úradu SR

Typ: ostatné
Zisťovanie ŠÚSR Štatistický úrad SR zaradil do zisťovania údajov o rodinných účtoch aj 2000 domácností z Dubnice nad Váhom.

Štatistický úrad SR (ďalej len ŠÚSR) realizuje pravidelne, v zmysle vyhlášky č. 250/2007 Z.z., zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom tohto zisťovania je získavanie informácií o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. 

Na základe informácií z tohto prieskumu posudzuje ŠÚSR, ministerstvá a štátne organizácie okrem iného i sumy životného minima. 

Zisťovanie údajov sa uskutoční od 10.decembra 2018 do 31. decembra 2018. 

Vybrané domácnosti v Dubnici nad Váhom navštívi pracovník, ktorý je povinný sa vám preukázať osobitým poverením od ŠÚSR. Oslovené domácnosti sú podľa zákona č. 540 / 2001 Z.z. poviné tieto požadované informácie poskytnúť. Zisťovanie týchto údajov je anonymné, všetky informácie budú použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na webovom sídle ŠÚSR. 


Vytvorené: 12. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 15:25
Autor: Hovorca mesta