Obsah

V polovici októbra sa uskutoční bezplatný zvoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu z nahlásených lokalít

Typ: ostatné
V polovici októbra sa uskutoční bezplatný zvoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu z nahlásených lokalít Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s technickými službami mesta (TSM) opäť ponúka obyvateľom možnosť bezplatného zvozu elektroodpadu či nebezpečného odpadu priamo zo sídlisk. Lokality je potrebné nahlásiť do štvrtku 13. októbra 2022.

Technické služby mesta informujú obyvateľov, že v polovici októbra sa uskutoční jesenný zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu priamo zo sídlisk. „Mimoriadny zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu priamo zo sídlisk realizujeme vždy na jar a na jeseň. Obyvateľov upozorňujeme, že elektroodpad a nebezpečný odpad bude podľa vopred stanoveného harmonogramu odvezený len z tých lokalít, ktoré obyvatelia do 13. októbra nahlásia na kontaktoch uvedených nižšie v článku,“ priblížila vedúca surovinovo-odpadového hospodárstva TSM Gabriela Záhorcová.

Obyvatelia, ktorí chcú využiť bezplatnú službu jesenného zberu elektroodpadu a nebezpečného odpadu, nech nahlasujú lokalitu svojho bydliska na telefónnych číslach +421 907 896 487 alebo +421 908 797 237, prípadne na e-mailových adresách gabriela.zahorcova@tsmdubnica.sk alebo ludmila.mallova@tsmdubnica.sk najneskôr do štvrtku 13. októbra 2022.

Elektroodpad a nebezpečný odpad môžu obyvatelia bezplatne odovzdať kedykoľvek v rámci otváracích hodín zberného dvora na Nádražnej ulici. Na malý elektroodpad je v meste rozmiestnených deväť červeno-bielych zberných nádob, kde je možné vhadzovať nielen drobný elektroodpad, ale aj batérie.

Harmonogram jesenného zberu elektroodpadu je uvedený na plagáte, ktorý je prílohou článku.

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Gabriela Záhorcová, vedúca surovinovo-odpadového hospodárstva TSM, e-mail: gabriela.zahorcova@tsmdubnica.sk, tel. kontakt: 0907 896 487.


Vytvorené: 19. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 10. 2022 10:38
Autor: Mária Škvarová