Obsah

V polovici októbra začína zber záhradného bioodpadu

Typ: ostatné
V polovici októbra začína zber záhradného bioodpaduV pondelok 19. októbra začína v meste Dubnica nad Váhom zber záhradného bioodpadu. Konárov, lístia, záhradných zvyškov či trávy sa môžu obyvatelia rodinných domov a malých bytových domov zbaviť podľa harmonogramu od 19. októbra do 9. novembra.

Záhradný odpad uložený do vriec je nutné vykladať v danej lokalite v predvečer dňa zberu, najneskôr však v skorých ranných hodinách v deň zberu. Konáre je potrebné narezať na dĺžku približne jedného metra, zviazať ich a nemiešať s bioodpadom. Bioodpad, ktorý nebude náležite pripravený podľa vyššie uvedených pokynov, nebude odvezený.

Pondelok 19. október                   Lokalita 5: sídlisko Centrum II, Ulica Štúrova, Prejta

Pondelok 26. október                   Lokalita 2: sídlisko Pod kaštieľom, Dolné Kolonky (od Ul. J. Kalinčiaka po Ul. kpt. Nálepku a Ul. športovcov), Horné Kolonky (od Ul. ČSA po Partizánsku ulicu – rodinné domy), Háje, Kvášovec

Pondelok 2. november             Lokalita 3 a 4: sídlisko Centrum I, Kollárova ulica, Nad kostolom,  Školská ulica, Cintorínska ulica, Ulica nádražná, 105 bytovka, Ul. A. Kmeťa, Šafárikova a Moyzesova ulica, Nad zábrehom, Ulica pionierska, Bratislavská ulica, Sídlisko Centrum III, Pod hájom, Partizánska ulica (bytové domy), Ulica Fándlyho

Pondelok 9. november                  Lokalita 1: sídlisko Za traťou

V mesiacoch apríl až november môžu obyvatelia bioodpad bezplatne odovzdať na mestskom kompostovisku, ktoré sa nachádza na Ulici športovcov 673. Otváracie hodiny mestského kompostoviska:

Pondelok, utorok                                  10.00 h – 17.00 h

Streda                                                    10.00 h – 18.00 h

Štvrtok, piatok                                      10.00 h – 17.00 h

Sobota                                                     8.00 h – 12.00 h

Obedná prestávka                               12.00 h – 12.30 h

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 28. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2020 08:42
Autor: Mária Badačová