Obsah

V Prejte sa začalo s rekonštrukciou miestnych komunikácií

Typ: ostatné
Práce prebiehajúce na Prejtskej ulici.Práce v mestskej časti aktuálne prebiehajú v troch lokalitách, počítať treba len s malými obmedzeniami.

Najrozsiahlejšie práce v tomto čase prebiehajú na Prejtskej ulici. V časti Pažite, teda na Prejtskej ulici pod hlavnou cestou, je momentálne vyfrézovaná vozovka v polovičnom profile. Po oprave všetkých poškodení a nerovností sa na komunikáciu položí v polovičnom profile nový asfalt,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Milan Blaško s tým, že mesto si touto formou uplatňuje reklamáciu prác, ktoré boli na predmetnej komunikácii vykonané už v minulosti. Primátor mesta Peter Wolf zároveň obyvateľov mestskej časti upokojuje, že mesto cestu opraví nielen v polovičnom, ale v celom profile. „Po dokončení prác na jednej polovici vozovky, ktoré sa uskutočňujú v rámci reklamačného konania, mesto z vlastného rozpočtu opraví aj jej druhú polovicu, takže Prejtskú ulicu smerom k Váhu opravíme komplexne celú, mimo časti za potokom,“ vysvetlil primátor.

Opravy sa nevyhli ani Prejtskej ulici nad hlavnou cestou. Aj tu si mesto uplatnilo reklamáciu u zhotoviteľa, ktorý cestu v minulosti obnovoval po budovaní kanalizácie. „Vozovka vykazovala značné poruchy, zvlnenia a prepadliny. Preto sme si u zhotoviteľa stavby, Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., uplatnili právo na reklamáciu. V tomto čase preto spoločnosť vyfrézovala celistvé kusy vozovky, aby sa predišlo len malým, lokálnym úpravám. Tieto celistvé kusy vozovky sú vyfrézované a po odstránení nerovností a zastabilizovaní kanalizačných vpustí sa pristúpi k položeniu nového asfaltu,“ vysvetlil ďalej vedúci dubnického stavebného úradu.

Do tretice sa práce týkajú aj Družstevnej ulice v Prejte. K jej oprave mesto pristupuje na základe značného poškodenia povrchu vozovky. Časť ulice, konkrétne od domu č. 455 smerom k hlavnej ceste, preto mesto opraví komplexne v celom profile. Opravu realizuje spoločnosť STRABAG, s. r. o., ktorá vzišla ako víťaz verejnej obchodnej súťaže s ponúknutou hodnotou zákazky vo výške 71-tisíc eur.

Aktuálne prebiehajúce práce by vo všetkých troch prípadoch mali byť ukončené do dvoch týždňov. Následne mesto pristúpi k druhej polovici prác na Prejtskej ulici v časti Pažite. Všetkým obyvateľom mestskej časti i prechádzajúcim motoristom mesto ďakuje za trpezlivosť počas obmedzení súvisiacich s opravami. Tie by však nemali byť zásadné, motoristov zdržia len minimálne.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 18. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 5. 2020 16:00
Autor: Mgr. Veronika Rezáková