Obsah

V septembri začína jesenný zber objemného odpadu

Typ: ostatné
V septembri začína jesenný zber objemného odpaduAj v priebehu mesiacov september a október sa môžu Dubničania zbaviť objemného odpadu. Zamestnanci technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., budú odpad postupne odvážať podľa harmonogramu zo siedmich lokalít.

Čo patrí do kategórie objemného odpadu?

Nábytok, dvere, dosky, koberce, sanita, matrace... (Kvôli jednoduchšej manipulácii i efektívnejšiemu využitiu priestoru prosíme obyvateľov, aby nábytok pred umiestnením ku kontajnerovým stojiskám demontovali.)

Čo do kategórie objemného odpadu nepatrí?

  • Stavebný odpad a pneumatiky - tento druh odpadu môžu obyvatelia odovzdať počas celého roka na zbernom dvore (Ulica nádražná 4007)
  • Elektroodpad a nebezpečný odpad - v prípade nutnosti môžete požiadať technické služby mesta o odvoz na telefónnych číslach 0908 797 237 alebo 0915 888 110

TERMÍNY VÝVOZU OBJEMNÉHO ODPADU

Lokalita 1: (Za traťou) 7. 9. 2020

Lokalita 2: (Pod kaštieľom, Dolné Kolonky od Ul. J. Kalinčiaka po Ul. kpt. Nálepku a Ul. športovcov, Horné Kolonky od ČSA po Partizánsku a Hasičskú ulicu, Háje, Kvášovec) 14. 9. 2020

Lokalita 3: (Prejta) 21. 9. 2020

Lokalita 4: (Centrum II. a Štúrova ulica) 28. 9. 2020

Lokalita 5: (Centrum III., Pod hájom, Partizánska ulica, Fándlyho ulica) 5. 10. 2020

Lokalita 6: (Centrum I., Kollárova ulica, Nad kostolom, Cintorínska, Nádražná a Školská ulica) 12. 10. 2020

Lokalita 7: (stred mesta – bytovka 105, Ul. A. Kmeťa, Šafárikova ulica, Moyzesova ulica, Nad Zábrehom, Pionierska ulica, Bratislavská ulica  a Orion) 15. 10. 2020

Objemný odpad môžu obyvatelia vykladať ku kontajnerovým stojiskám vždy v predvečer zberu v predmetnej lokalite, prípadne ráno v deň zberu, najneskôr však do 6.30 h. Ďakujeme za rešpektovanie stanovených termínov. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271 


Vytvorené: 11. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2020 09:56
Autor: Mária Badačová