Obsah

V tomto roku vysadíme viac ako 153 stromov a 1 500 okrasných kríkov

Typ: ostatné
Ilustračný obrázokNová výsadba bude realizovaná najmä v okolí parkovísk, na cintoríne a na sídliskách i v blízkostí detských ihrísk.

Podobne ako ľudia či zvieratá starnú aj stromy. Ich vyšší vek býva sprevádzaný schnutím, hnilobou a lámavosťou dreviny. Aby takéto stromy neohrozovali svoje okolie tak, ako sme boli svedkami napr. po júlovej búrke, v mestskom prostredí je v nevyhnutných prípadoch potrebný ich výrub. Ako kompenzáciu za každú takúto drevinu mesto každoročne realizuje náhradnú výsadbu. Tento rok tak na území Dubnice nad Váhom pribudnú stovky nových stromov a krov.

Údržba zelene

Nová výsadba bude realizovaná najmä v okolí parkovísk, na cintoríne a na sídliskách i v blízkostí detských ihrísk. Vhodne zvolené dreviny do mestského prostredia poskytujú tieň, ochladzujú vzduch, no majú veľký význam pre zvieratá i estetickosť prostredia. „Každým rokom v Dubnici nad Váhom pribudne viac stromov, ako ich ubudne. Bohužiaľ, nevyhneme sa ani výrubom, no tie vždy prichádzajú na rad ako posledná možnosť, keď naozaj nie je možné drevinu zachovať. Náhradná výsadba je spôsob, ako mesto zachovať zelené a príjemné vzhľadom na meniacu sa klímu. Pre zvolené druhy sme sa rozhodli z hľadiska ich požiadaviek na daný priestor, v ktorom budú vysádzané. Výberovým kritériom na jednotlivé druhy vysádzaných drevín sú aj z hľadiska zákona pôvodné dreviny, menej alergénne stromy a kultivary odolnejšie voči suchu Snažíme sa vytvárať aj vhodné prostredie pre užitočný hmyz, chrániť ulice pred prehrievaním a využívať zavlažovacie vaky pri nových výsadbách,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

Druhy drevín, ktoré v Dubnici nad Váhom pribudnú

• agát srstnatý

• čerešňa previsnutá

• dub letný

• buk lesný

• slivka čerešňoplodá

• javor mliečny

• borovica čierna

• čerešňa pílkatá

• lipa malolistá

• breza himalájska

• dub červený

• brestovec západný

• ginko dvojlaločné

• smrek obyčajný

• jarabina mukyňová

• gledíčia trojtŕňová

Čerešne pílkaté na Pionierskej ulici

Termín výsadby: október - november

Lokality

• okolie parkovísk

• starý cintorín

• sídliská

• detské ihriská

Počty

• 153 nových stromov

• 1 558 nových krov 

Nie je strom ako strom

Vedeli ste, že nie každý strom je vhodný na výsadbu v mestskom prostredí? Zohľadňovať by sa mala jeho rýchlosť rastu, dĺžka života, neinvazívny charakter, ale aj prípadná alergénnosť jeho častí. Jednotlivé druhy musia byť preto vhodne zvolené do mestského prostredia.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 23. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta