Obsah

V uplynulom roku sa narodilo takmer 180 detí, sobášnosť opäť stúpla aj napriek vírusu

Typ: ostatné
V uplynulom roku sa narodilo takmer 180 detí, sobášnosť opäť stúpla aj napriek vírusu 1Z demografického hľadiska priniesol rok 2020 Dubnici nad Váhom dobré i menej dobré správy.

K tým lepším správam patrí napríklad z roka na rok stúpajúci počet párov, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do manželského zväzku. Kým v roku 2018 sa zosobášilo len 76 párov, v roku 2019 toto číslo stúplo na 97 párov. V roku 2020 si svoje áno povedalo len do 9. decembra 2020 až 112 párov. V roku 2020 sobáše ovplyvnil aj šíriaci sa vírus, mnohí snúbenci obrady rušili alebo presúvali až na rok 2021. V priebehu mesiacov marec, apríl, november a december sa sobáše mohli uskutočniť výhradne bez prítomnosti svadobných hostí.

Štatistické údaje z príslušných referátov mestského úradu ďalej odhaľujú i pozitívny medziročný vývoj v počte ľudí, ktorí sa z nášho mesta odsťahovali. Počet odsťahovavších poklesol oproti roku 2019 o 31 osôb, keď sa v roku 2020 odsťahovalo 450 ľudí. V uplynulom roku sa do nášho mesta prisťahovalo 199 nových spoluobčanov, pričom v tomto ukazovateli zaznamenávame medziročný pokles o 14 ľudí.

Naopak, počet narodených detí medziročne poklesol. V roku 2020 mesto zaevidovalo spolu 178 novorodencov, teda o 41 detí menej ako v roku 2019. V rámci pohlavia najmenších občiankov je štatistika takmer vyrovnaná. V predošlom roku sa narodilo 87 dievčat a 91 chlapcov. Najfrekventovanejšími dievčenskými menami sú Sofia, Sára a Júlia, ale aj Dorota či Nina. Chlapcov najčastejšie rodičia pomenovali Jakub, Peter, Matej, ale aj Adam, Martin a Samuel.

Pokiaľ ide občanov nášho mesta, ktorí nás definitívne opustili, medziročné štatistiky sa takmer nezmenili. Za rok 2020 mesto eviduje 191 úmrtí, z toho 95 žien a 96 mužov.

Aktuálne v Dubnici nad Váhom žije približne 22 900 obyvateľov. Pripomíname, že sme pracovali s údajmi v časovom horizonte od 1. 1. 2020 do 9. 12. 2020.

Demografické štatistiky 1. 1. 2020 – 9. 12. 2020

Novorodenci

178

Počet sobášov

112

Rozvody

30

Zosnulí

191

Odsťahovaní

450

Najčastejšie dievčenské mená

Sofia, Sára, Júlia, Dorota, Nina

Najčastejšie chlapčenské mená

Jakub, Peter, Matej, Adam, Martin, Samuel

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 11. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2021 08:57
Autor: Mgr. Veronika Rezáková