Obsah

V úvode februára sa začína jarný zber objemného odpadu

Typ: ostatné
V úvode februára sa začína jarný zber objemného odpadu Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s Technickými službami mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., r. s. p., informujú obyvateľov o plánovanom harmonograme jarného zberu objemného odpadu.

Technické služby mesta budú objemný odpad od kontajnerových stojísk bezplatne odvážať postupne v siedmich termínoch. „Obyvateľov prosíme, aby objemný odpad vykladali ku kontajnerovým stojiskám vždy v predvečer dňa zberu v uvedenej lokalite, najneskôr však do 7.00 h v deň zberu,“ informovala vedúca surovinovo-odpadového hospodárstva TSM Gabriela Záhorcová.

Čo patrí do kategórie objemného odpadu?

demontovaný nábytok, dvere, dosky, umývadlá, WC, koberce, matrace...

Čo do kategórie objemného odpadu nepatrí?

stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad

Harmonogram vývozu jarného zberu objemného odpadu

Lokalita 1

časť Za traťou 

7.2. 2023

(utorok)

Lokalita 2 Pod kaštieľom + Dolné Kolonky (od Ul. J. Kalinčiaka po Ul. kpt. Nálepku a Ul. športovcov) + Horné Kolonky (od ČSA po Partizánsku a Hasičskú ul.) + Háje + Kvášovec

13.2. 2023

(pondelok)

Lokalita 3 Prejta

20.2. 2023

(pondelok)

Lokalita 4 Centrum II + Ul. Štúrova 

27.2. 2023

(pondelok)

Lokalita 5 Centrum III + Pod hájom + Ul. Fándlyho a partizánska 

6. 3. 2023

(pondelok)

Lokalita 6 Centrum I + Kollárova ul. + Nad kostolom + Ul. cintorínska + Ul. nádražná a Ul. školská

13.3. 2023

(pondelok)

Lokalita 7 stred mesta (105 bytovka + Ul. A. Kmeťa + Šafárikova a Moyzesova ul. + Nad zábrehom + Pionierska a Bratislavská ul. + ORION)

20.3. 2023

(pondelok)

 


Vytvorené: 1. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 2. 2. 2023 8:47
Autor: Mária Škvarová