Obsah

Vláda schválila prísnejší zákaz vychádzania, platí od stredy 3. marca

Typ: ostatné
Vláda schválila prísnejší zákaz vychádzania, platí od stredy 3. marcaNa nedeľnom on-line rokovaní (28. februára) prijala vláda uznesenie, ktorým definuje nové výnimky zo zákazu vychádzania. Zákaz vychádzania bude na území Slovenska platiť od 3. marca do odvolania, najneskôr však do 19. marca 2021.
Čo sa mení od 3. marca 2021?

Na Slovensku platí od 3. marca do 19. marca 2021 zákaz vychádzania od 20.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa len s výnimkou cesty do zamestnania a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Rovnako bude v uvedenom termíne platiť zákaz vychádzania v čase od 5.00 h do 20.00 h, ktorý má niekoľko výnimiek – uvedené sú nižšie.

 • od 3. marca 2021 je povolený pobyt v prírode vrátane individuálneho športu len v rámci okresu,
 • od 8. marca bude v obchodoch a v MHD povinné nosenie respirátora FFP2,
 • od 8. marca nebudú môcť pozitívne testované osoby chodiť do obchodov či opúšťať domov na rôzne iné účely. Domov môžu opustiť len v prípade odôvodnenej návštevy lekára či lekárne,
 • od 15. marca bude respirátor FFP2 povinný vo všetkých interiéroch.
Kedy je potrebné potvrdenie o negatívnom výsledku testu od 3. marca do 19. marca?
 • na cestu do zamestnania, ak ide o osobu, ktorá nemôže vykonávať prácu z domu. Táto osoba sa musí preukázať aj potvrdením od zamestnávateľa,
 • na cestu do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov a motorových vozidiel, na poštu vrátane výdajného miesta zásielkovní, na cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi,
 • na cestu do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
 • na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (test potrebný v čiernych okresoch),
 • na cestu študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia vysokej školy a cestu späť,
 • na cestu do zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu do servisu telekomunikačnej techniky (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu na hromadné podujatie, ktoré povolil ÚVZ SR (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov a cestu na výdajné miesto iných obchodov (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu žiaka do materskej školy, na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy a žiaka špeciálnej školy na cestu do školy a školského zariadenia, pričom jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa musí preukázať potvrdením o negatívnom teste (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu žiaka a poslucháča od II. stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu osoby na najbližší zberný dvor (v čase od 5.00 h do 20.00 h).
Kedy potvrdenie o negatívnom výsledku testu potrebné nebude?
 • na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
 • na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • na cestu so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 kilometra od bydliska, na cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo na cestu s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
 • na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb v najbližšej maloobchodnej prevádzke alebo obdobnom mieste (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na účel preventívnej prehliadky (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 či na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo na cestu realizovanú na účel stretnutia s dieťaťom po dohode rodičov (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení soc. služieb a sociálnej pomoci (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo ZŤP osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1 kilometra od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne, prípadne s členom spoločnej domácnosti (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie (v čase od 5.00 h do 20.00 h),
 • na cestu osoby s dieťaťom do 6 rokov do vzdialenosti 1 kilometra od bydliska (v čase od 5.00 h do 20.00 h).

Prevádzka škôl a školských zariadení zostáva v tomto týždni bez zmien. V prípade zmien budeme verejnosť informovať.

Úplné znenie uznesenia vlády SR nájdete v prílohe článku.


Príloha

Vytvorené: 2. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 3. 2021 15:54
Autor: Mária Badačová