Obsah

Voľby 2018 - informácie pre voličov

Typ: ostatné
Voľby 2018 Dubnica nad Váhom V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy miest a obcí vám prinášame krátky prehľad odpovedí na najčastejšie kladené otázky.

Vážení občania, dovoľte, aby sme vám v súvislosti s blížiacimi sa voľbami v krátkosti zodpovedali vaše najčastejšie otázky.

KEDY MÁM PRÍSŤ VOLIŤ?

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. 

Voľby sa budú konať od 07:00 h do 22:00 h.

KAM MÁM PRÍSŤ VOLIŤ A KOĽKO POSLANCOV SA VOLÍ V MOJOM OBVODE?

Mesto Dubnica nad Váhom je rozdelené na 8 volebných obvodov. Každý volebný obvod má vopred určený počet volebných okrskov. Každý volebný okrskok má vopred určenú volebnú miestnosť, kam treba v sobotu prísť voliť. 

ROZPIS VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ: 

Volebný obvod č. 1 -  volia sa 2 poslanci

 • Volebný okrsok č.1:  
  • Volebná miestnosť =  Centrum neziskových organizácii, Ul. Moyzesova 396/19
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • Obrancov mieru č. 345, 347
   • A. Kmeťa č. 358 - 385, 939, 1198, 1199
   • Moyzesova ul. č. 390 - 407, 1200
   • Šafáriková ul. č. 408 - 414, 1201
   • Pionierska ul. č. 352, 415 - 424
   • Bratislavská ul. č. 426 - 438, 440
   • Nad Zábrehom č. 448 - 474, 1202 - 1205, 1212
 • Volebný okrsok č.2: 
  • Volebná miestnosť = Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Palárikova 1391/63A
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • Partizánska ul. č. 149 - 155, 168, 1280
   • Kvášovecká ul. č. 156 - 158, 4163 - 4170, 4173 - 4191
   • Lieskovská ul. č. 159 - 167, 1137 - 1145
   • Palárikova ul. č. 169 - 217, 1146 - 1161. 4047
   • Tajovského ul. č. 218 - 251, 253 - 256, 1162 - 1169, 1256
   • Vansovej ul. č. 257 - 270, 272 - 277, 1170 - 1178, 1260
   • Okružná ul. č. 278 - 298
   • Jesenského ul. č. 299 - 308, 1179, 1180
   • ČSA č. 319 - 339, 342, 1187 - 1197
   • Obrancov mieru č. 348 - 351, 353, 355, 356
   • Kvášovec č. 926, 931 - 937, 1300, 4248, 4252, 4255, 4439, 4440
   • Jilemnického ul. č. 252, 271, 309 - 318, 340, 341, 1181 - 1186, 1257 - 1259, 1357
   • Vácka ul. č. 4100 - 4117, 4119, 4121, 4123
   • Slnečná ul. č. 4150, 4152 - 4162, 4053
   • Hájová ul. č. 4135, 4148, 4149, 4171, 4172
   • Otrokovická ul. č. 4118, 4120, 4122, 4124 - 4147
   • Agátová ul. č. 4301 - 4330
   • Brezová ul. č. 4331 - 4351
   • Cédrová ul. č. 4361 - 4390
   • Dubová ul. č. 4391 - 4402, 4403
   • Stromová ul. č. 4421 - 4432

Volebný obvod č. 2 - volí sa 1 poslanec

 • Volebný okrsok č.3:   
  • Volebná miestnosť = Spoločnosť Kováč, s.r.o., Ul. Mladých Budovateľov 4025/20
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   •  Ml. budovateľov č. 686 - 704
   • Nerudova č. 705 - 747, 1240, 4247, 4447
   • Strojárov č. 748 -761, 1241 až 1250
   •  K Váhu č. 762 -  788, 4245, 4251, , 4433, 4443
   •  J. Matušku č. 789 až 806
   •  Bottova č. 807 až 872, 1077 až 1079, 1251 až 1255, 1314 - 1349, 4050
   •  Murgašova č. 873 až 923
   • Gagarinova č. 970 až 1015, 1261, 1262, 1264 až 1268, 1470
   • SNP č. 1016 až 1056, 1269 až 1279, 4045
   • M. R. Štefánika č. 1057 až 1076
   • Nádražná č. 649 až 653, 945
   • Elektrárenská č. 1730 až 1746

Volebný obvod č. 3 - volia sa 2 poslanci

 • Volebný okrsok č.4:
  • Volebná miestnosť = Vysoká škola DTI, s. r. o., Ul. Sládkovičova 533/20
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • J. Kalinčiaka č. 475 až 482

   • Hviezdoslavova č. 425, 483 až 502, 1206 až 1214, 4228 až 4242

   • Kukučínova č. 503 až 515

   • Sládkovičova č. 516 až 533, 537, 1215, 1789, 4268

   • Vajanského č. 534 až 551, 1429, 4441

   • Bernolákova č. 552 až 562

   • Kuzmányho č. 563 až 574

   • Chalúpkova č. 575 až 586

   • Podjavorinskej č. 587 až 597, 1216 až 1220, 4408

   • J. Kráľa č. 598 až 608, 1221 až 1227

   •  Kraskova č. 609 až 616, 1228 až 1233, 4044

   • Palackého č. 617 až 622, 1234 až 1238, 4243

   • Športovcov č. 654 až 674, 1723

   •  Kpt. Nálepku č. 675 až 685, 1239, 1749,1750 až 1752,1770, 4275 až 4299   

   • Bratislavská č. 439, 441 až 447, 1757, 1764 až 1769 

   •  sídl. Pod kaštieľom č. 644, 645

 • Volebný okrsok č.5: 
  • Volebná miestnosť = Katolícke centrum „LAURA“ – býv. MŠ sídl. Pod kaštieľom 639/30
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Pod kaštieľom č. 627, 629 až 632, 634 až 643, 646 až 648, 949

Volebný obvod č. 4 -  volia sa 3 poslanci

 • Volebný okrsok č.6:
  • Volebná miestnosť =  ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Ul. Školská 386
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Centrum I. č. 41 až  44, 48 až 57, 4257   

   • Obrancov mieru č. 343

   • A. Kmeťa č. 358

   • Školská č. 386, 387, 388, 1350 až 1353, 1371, 1681

 • Volebný okrsok č.7:   
  • Volebná miestnosť = ZŠ s MŠ, Centrum I 32
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Centrum I. č. 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39

   • Nad kostolom č. 8 až 25, 1100 až 1135, 1422, 1423

   • Cintorínska č. 4 až 7, 628

   • Nám. sv. Jakuba č. 2, 1313

 • Volebný okrsok č.8:
  • Volebná miestosť = ZŠ s MŠ, Centrum I 32
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Centrum I. č. 36, 37, 38

   • Kollárova č. 67, 68, 69, 1301 až 1309

Volebný obvod č. 5 - volia sa 2 poslanci

 • Volebný okrsok č.9: 
  • Volebná miestnosť = ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Centrum II. č. 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 95, 96

   • Dukelská štvrť (Hotel Metal) č. 948

   • Dukelská štvrť č. 941

 • Volebný okrsok č.10:
  • Volebná miestnosť = ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Centrum II. č. 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 1468, 1469, 1760, 1762

   • Štúrova č. 101 až 122, 134, 1388, 4272, 4445

 • Volebný okrsok č.11:
  • Volebná miestnosť = ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Centrum II. č. 77, 94, 97, 98, 99, 100

Volebný obvod č. 6 - volia sa 3 poslanci

 • Volebný okrsok č.12: 
  • Volebná miestnosť = ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • Nám. MS č. 1294, 1296, 1712, 1713, 1717,1718, 4260 až 4263

   • sídl. Pod hájom č. 952, 956, 957, 958, 959, 4038

 • Volebný okrsok č.13:
  • Volebná miestnosť = bývalá ZŠ, Ul. Partizánska 151/3
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Pod hájom č. 1099, 4041

   • Partizánska č. 1281, 1282, 1283, 1284, 1285

 • Volebný okrsok č.14: 
  • Volebná miestnosť = bývalá ZŠ, Ul. Partizánska 151/3
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • Hasičská č. 4042, 4198, 4227, 4266

   • Fándlyho č. 123 až 147, 1136

   • sídl. Pod hájom č. 953, 954, 955, 1085, 1098

   • sídl. Pod hájom (ZPS DUBINA) č. 1289, 1290, 1291

Volebný obvod č. 7 - volia sa 3 poslanci

 • Volebný okrsok č.15:
  • Volebná miestnosť = ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Pod hájom č. 1093, 1094, 1095, 1096, 1097
 • Volebný okrsok č.16:
  • Volebná miestnosť = ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Pod hájom č. 960 až 965, 1082, 1083, 1084, 1087, 1088   
 • Volebný okrsok č.17:
  • Volebná miestnosť = ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Pod hájom č. 1081,1086, 1089, 1090, 1091, 1092
 • Volebný okrsok č.18:
  • Volebná miestnosť = ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • sídl. Pod hájom č. 1358 až 1363,1365, 1366, 1367

Volebný obvod č. 8 -  volí sa 1 poslanec

 • Volebný okrsok č.19: 
  • Volebná miestnosť = Spoločenský dom, Ul. Prejtská 135/156
  • Volia tu obyvatelia týchto ulíc:
   • Mestská časť Prejta, ul. Lieskovská, Prejtská, Družstevná, ÚVTOS

KAM MÁM PRÍSŤ VOLIŤ, AK JE MOJÍM TRVALÝM POBYTOM LEN MESTO DUBNICA NAD VÁHOM?

Občania s trvalým pobytom Mesto Dubnica nad Váhom môžu prísť voliť do Centra neziskových organizácií, ul. Moyzesova 396/19.

KEDY SA DOZVIEM VÝSLEDKY VOLIEB?

Po skončení volieb, po zrátaní výsledkov a odovzdaní zápisnice okresnej volebnej komisii budú výsledky volieb zverejnené na webovom sídle mesta. 

KDE SA DOZVIEM PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE?

Podrobné informácie, týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy miest a obcí nájdete v tejto sekcii. 


Vytvorené: 8. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 11. 2018 13:02
Autor: Hovorca mesta