Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Typ: ostatné
Volby_2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. november 2018.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.  Voľby sa budú konať od 07:00 h do 22:00 h.

 

Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich

a určenie počtu poslancov pre celé volebné obdobie 2018 – 2022.

 

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom svojim uznesením číslo 66/2018 zo dňa 8.3.2018 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Dubnica nad Váhom 6 viacmandátových a 2 jednomandátové volebné obvody a počty poslancov v nich.

Primátor mesta určil volebné miestnosti v každom volebnom okrsku pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 v meste Dubnica nad Váhom nasledovne:

 

Volebný obvod č. 1 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 2 poslanci

Volebný okrsok č.1:    Centrum neziskových organizácii, Ul. Moyzesova 396/19

Volebný okrsok č.2:    Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Palárikova 1391/63A

Volebný obvod č. 2 - jednomandátový volebný obvod , volí sa v ňom 1 poslanec

Volebný okrsok č.3:    Spoločnosť Kováč, s.r.o., Ul. Mladých Budovateľov 4025/20

Volebný obvod č. 3 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 2 poslanci

Volebný okrsok č.4:    Vysoká škola DTI, s. r. o., Ul. Sládkovičova 533/20

Volebný okrsok č.5:    Katolícke centrum „LAURA“ – býv. MŠ sídl. Pod kaštieľom 639/30

Volebný obvod č. 4 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 3 poslanci

Volebný okrsok č.6:    ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Ul. Školská 386

Volebný okrsok č.7:    ZŠ s MŠ, Centrum I 32

Volebný okrsok č.8:    ZŠ s MŠ, Centrum I 32

Volebný obvod č. 5 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 2 poslanci

Volebný okrsok č.9:    ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87

Volebný okrsok č.10:  ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87

Volebný okrsok č.11:  ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87

Volebný obvod č. 6 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 3 poslanci

Volebný okrsok č.12:  ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný okrsok č.13:  bývalá ZŠ, Ul. Partizánska 151/3

Volebný okrsok č.14:  bývalá ZŠ, Ul. Partizánska 151/3

Volebný obvod č. 7 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 3 poslanci

Volebný okrsok č.15:  ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný okrsok č.16:  ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný okrsok č.17:  ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný okrsok č.18:  ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný obvod č. 8 - jednomandátový volebný obvod, volí sa v ňom 1 poslanec

Volebný okrsok č.19:  Spoločenský dom, Ul. Prejtská 135/156

Celkový počet je 17 poslancov.

 

Mestskej volebnej komisii boli predložené kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta. Do mestskej volebnej komisie využilo právo delegovať člena šesť politických strán a koalícií z možných desiatich. Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie zvolal primátor mesta na pondelok  17.09.2018.

 

Na post primátora mesta sa prihlásilo 5 nezávislých kandidátov.

Na miesto poslanca mestského zastupiteľstva sa prihlásilo 36 nezávislých kandidátov a 33 kandidátov sa prihlásilo za politické strany a koalície.

 

Úlohou mestskej volebnej komisie je preskúmať podané kandidátne listiny a rozhodnúť o registrácií kandidátov. Zoznam zaregistrovaných kandidátov mesto v spolupráci s mestskou volebnou komisiou uverejní v termíne do 16.10.2018  na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli.


Vytvorené: 18. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2018 12:57
Autor: Referát organizačných činností