Obsah

Voliť môžete zo zahraničia, ale aj mimo svojho okrsku, nepremeškajte dôležité termíny

Typ: ostatné
Voliť môžete zo zahraničia, ale aj mimo svojho okrsku, nepremeškajte dôležité termíny Blížiacich sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa môžu zúčastniť všetci občania SR. Tí, ktorí chcú voliť zo zahraničia, majú možnosť voľby poštou. Dôležité termíny pre voľbu zo zahraničia, ale aj pre voličov nachádzajúcich sa v deň volieb mimo svojho trvalého bydliska, prinášame v článku

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje, že takýmto spôsobom môžu voliť občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR alebo sa v čase volieb na tomto území nezdržiavajú. Všeobecne platí, že voliť môže občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb, 30. septembra 2023, dovŕšil 18 rokov.

Voliť poštou je možné, ak občan najneskôr 9. augusta 2023 požiada Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou. Urobiť tak môže vyplnením elektronického formulára alebo v listinnej podobe. Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe sa zasiela na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86  Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC. Ministerstvo vnútra SR následne zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou, najneskôr 21.  augusta 2023 na adresu miesta pobytu v cudzine potrebné materiály na hlasovanie. Pri elektronickom podaní Ministerstvo vnútra SR voličovi nezasiela hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webu Ministerstva vnútra SR. Pri listinnej žiadosti budú voličovi poslané aj hlasovacie lístky.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra SR najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (najneskôr 29. septembra do 12.00 h).

Voliť môže aj občan, ktorý sa v deň volieb nachádza na území SR, ale nie v mieste svojho trvalého bydliska. V tomto prípade je dôležité požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý oprávňuje odovzdať hlas v parlamentných voľbách 2023 v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže o vydanie požiadať na mestskom úrade v úradných hodinách osobne, a to najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, preukaz mesto vydá na počkanie. Ak sa v tejto veci nemôžete dostaviť osobne, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu listom alebo emailom. Takto podané žiadosti musia byť doručené mestu najneskôr 8.9.2023. Mesto vydá hlasovací preukaz najskôr 16.8.2023. Podrobnosti aj zverejnené e-mailové adresy pre podávanie žiadostí o hlasovací preukaz nájdete na webe mesta.


Vytvorené: 4. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2023 15:42
Autor: Ľubomír Bobák