Obsah

Z Dubnice postupne zmizne reklamný smog

Typ: ostatné
Z Dubnice postupne zmizne reklamný smog  1Hustá sieť bilbordov a reklamných pútačov lemuje hlavné cestné ťahy aj v Dubnici nad Váhom. Mesto sa rozhodlo tejto problematike venovať a odstrániť tie bilbordy, ktoré boli osadené nelegálne a bez povolenia.

Do odstraňovania nelegálneho vizuálneho smogu sa Stavebný úrad v Dubnici nad Váhom pustil v okolí hlavnej cesty I/61, ktorá je hlavným mestským koridorom. S auditom reklamných pútačov sa začalo v katastrálnom území mesta v smere od Ilavy po prvú benzínovú pumpu. „V tomto úseku sme zmapovali celkovo 24 bilbordov, z ktorých len 5 bolo umiestnených legálne a s povolením,“ informoval vedúci stavebného úradu Milan Blaško. V druhom smere, teda od Trenčína po semafor v centrálnej časti mesta, nie je situácia s reklamným smogom o nič priaznivejšia. „V tomto úseku sme narátali až 39 bilbordov a následne sme zistili, že povolené sú len 4 z nich,“ dodal vedúci stavebného úradu. 

Legalizácia alebo likvidácia v zmysle zákona

Samotný proces monitoringu a následnej likvidácie neoprávnene osadených bilbordov si vyžiada svoj čas. S mapovaním ich počtu mesto začalo už v apríli tohto roku. „Aktuálne sme v štádiu, keď máme presne určené, ktorý pútač bol osadený legálne a ktorý nie. V tomto čase sa preto snažíme komunikovať a postupne oslovovať ich majiteľov. Tých, ktorí nám nedoložia potrebné doklady ako stavebné povolenie alebo ohlasovacia povinnosť, vyzveme na odstránenie reklamy,“ vysvetlil ďalej Milan Blaško. Ak majitelia pozemkov, resp. majitelia bilbordov na výzvu nezareagujú, reklamy odstráni samo mesto a dotknutej osobe bude uložená pokuta. Vlastníkovi do schránky príde aj výzva na refundáciu nákladov za odstránenie reklamy. Vedenie mesta verí, že prvé čierne reklamné zariadenia popri hlavnej ceste  by mohli začať miznúť už v druhej polovici tohto roku.

Reklamný smog v meste.

V mnohých prípadoch nie je pôvodca bilbordu jednoznačný, vtedy sa stavebný úrad obráti na vlastníka pozemku, na ktorom sa pútač nachádza. „Rovnako už poznáme majiteľov pozemkov, na ktorých bilbordy stoja. Mnohé z nich sú však osadené aj na niekoľkých parcelách alebo ich rozhraní, takže ide o relatívne komplikovaný a časovo náročný proces. Chceme však, aby bol každý nepovolený bilbord riešený v zmysle zákona,“ uzatvoril Blaško a dodal, že reklamné pútače, ktoré boli osadené legálne, majú vydané povolenie zväčša do roku 2021, resp. 2025. Mesto zároveň v tomto čase pracuje na vypracovaní nového územného plánu, v ktorom budú jasne definované pravidlá na umiestňovanie reklamných zariadení na území Dubnice.

Reklamný smog chce dať mesto do poriadku postupne na celom území Dubnice. „Začali sme hlavným ťahom pretínajúcim mesto. Keď sa nám podarí reklamný smog eliminovať tu, kde sa vyskytuje v relatívne najhojnejšom počte, pustíme sa do ďalších mestských ťahov v severnej aj južnej časti mesta,“ informoval primátor mesta Peter Wolf a dodal, „radi by sme v budúcnosti pracovali s jednotným dizajn manuálom mesta, ktorý definuje štandardy, rozmery i povolený rozsah umiestňovania pútačov. Jednoducho nastaví koncepciu tak, aby reklamy nenarúšali vizuálny dojem z mesta.“


Vytvorené: 4. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 7. 2019 20:20
Autor: Veronika Rezáková