Obsah

Začína jesenný zber objemného odpadu

Typ: ostatné
Začína jesenný zber objemného odpadu 1V mesiacoch september a október bude mesto Dubnica nad Váhom realizovať jesenný zber objemného odpadu.

Informujeme obyvateľov mesta, že objemný odpad je potrebné vykladať k nádobám na komunálny odpad výlučne večer pred termínom zberu alebo ráno v deň zberu, najneskôr však do 6.30 h. Občanov žiadame, aby tak robili len v termíne, ktorý sa týka predmetnej lokality.

Čo patrí do kategórie objemného odpadu?

Do kategórie objemného odpadu patrí napr. nábytok, dvere, dosky, sanita, koberce, linoleum, matrace.

Čo sem nepatrí?

Stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad ani nebezpečný odpad. Celoročne je možné tieto druhy odpadu odovzdať bezplatne na zbernom dvore. V prípade nutnosti je možné požiadavku na odvoz týchto odpadov nahlásiť technickým službám mesta na kontaktoch 0908 797 237 alebo 0915 888 110.

TERMÍNY VÝVOZU OBJEMNÉHO ODPADU:

  • Lokalita 12. 9. 2019 (sídlisko Za traťou)
  • Lokalita 29. 9. 2019 (sídlisko Pod kaštieľom, Dolné Kolonky od Ul. J. Kalinčiaka po Ul. kpt. Nálepku a Ul. športovcov, Horné Kolonky od ČSA po Partizánsku a Hasičskú, Háje, Kvášovec)
  • Lokalita 3: 16. 9. 2019 (Prejta)
  • Lokalita 423. 9. 2019 (sídlisko Centrum II. a Štúrova ul.)
  • Lokalita 5: 30. 9. 2019 (sídlisko Centrum III., Pod hájom, Partizánska ul. a Fándlyho ulica)
  • Lokalita 6: 7. 10. 2019 (sídlisko Centrum I., Kollárova ulica, Nad kostolom, Cintorínska ulica, Nádražná ulica a Školská ulica)
  • Lokalita 710. 10. 2019 (stred mesta - bytovka 105, A. Kmeťa, Šafárikova, Moyzesova, Nad Zábrehom, Pionierska, Bratislavská ul. a Orion)

Upozorňujeme, že lokality pre zber objemného odpadu nie sú totožné s lokalitami zberu bioodpadu. V prípade nepriaznivého počasia si mesto vyhradzuje zmenu termínu, ktorá bude oznámená na webovom sídle mesto www.dubnica.eu a prostredníctvom mestského rozhlasu. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 21. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 8. 2019 15:25
Autor: Veronika Rezáková