Obsah

Základná škola na Centrume I oslávila 40. narodeniny

Typ: ostatné
Základná škola na Centrume I oslávila 40. narodeniny.Už štyri desiatky rokov Základná škola s materskou školou na Centrume I poskytuje výchovu a vzdelávanie dubnickým žiakom i predškolákom.

Prvé deti prekročili prah Základnej školy s materskou školou na Centrume I v pondelok 3. septembra 1979. V tomto čase bola škola ešte stavebne neukončená, a tak sa vyučovalo len v pavilónoch E a F. „Na prvom stupni sme úlohy výchovy a vzdelávania realizovali formou zmenného vyučovania. Pracovníci školy, žiaci i rodina vstupovali na pozemok školy koridorom s dvojitým bezpečnostným oplotením,“ zaspomínal si prvý riaditeľ školy Viliam Hletko. Zároveň vysvetlil, že otvorenie školy bolo v tom čase v Dubnici nad Váhom nevyhnutnosťou. Existujúce základné školy nemali dostatočnú kapacitu a i pri využití vyučovania na zmeny hrozila nezvládnuteľná situácia. Prvý riaditeľ školy stál na jej čele 11 rokov, a to v rokoch 1979 až 1990. Už počas tretieho školského roka svojej existencie škola nadviazala prvý družobný styk, a to so ZŠ v Halenkove v okrese Vsetín.

V súčasnosti je ZŠ jednou z troch základných škôl v Dubnici nad Váhom, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Počtom žiakov patrí k tým najväčším, v aktuálnom školskom roku ju navštevuje 654 žiakov, vzdelávajúcich sa v 28 triedach. Od roku 2006 školu s približne 85 zamestnancami vedie riaditeľka Jana Vargová. V roku 2010 prešla budova školy i škôlky rozsiahlou rekonštrukciou v hodnote presahujúcej 2 milióny eur, financovanej s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Od budúceho školského roku 2020/2021 sa zvýši kapacita materskej školy pri ZŠ o 70 miest v troch triedach výstavbou novej budovy. V súvislosti so zvyšovaním kapacity škôlky mesto v tomto čase rozširuje kapacity priľahlého parkoviska pred budovou školy a škôlky o 44 nových parkovacích miest.

Výročie svojho vzniku si škola pripomenula v piatok 22. novembra slávnostným programom vo vestibule školy. Okrem bývalých a súčasných pedagógov školy prijali pozvanie i riaditelia ďalších dubnických škôl či zástupcovia mesta Dubnica nad Váhom. Po kultúrnom programe žiakov školy sa prítomným prihovoril primátor mesta Peter Wolf, ktorý okrem dôležitosti a nenahraditeľnosti práce učiteľov vyzdvihol aj aspekt druhého domova, ktorý škola prostredníctvom pedagógov svojím žiakom denne vytvára. „Špeciálne chcem poďakovať nielen súčasnej pani riaditeľke, ale aj všetkým jej predchodcom. Každý z vás v škole zanechal svoj výnimočný rukopis. Každý z vás ju viedol najlepšie, ako vedel a odovzdal v jej prospech kus zo seba samého,“ vyjadril vďaku vedeniu primátor, ktorý školu sám pred niekoľkými rokmi navštevoval.  Vrúcne slová vďaky riaditeľom základnej školy adresovala aj vedúca školského úradu Mária Balážová.

Po krátkej videoprojekcii predstavujúcej školu dostali slovo tí, ktorí 27 rokov stáli na jej čele a určovali jej smerovanie. Viliam Hletko, Mária Bátovská, Milan Ondráš a Ferdinand Brunovský zúčastneným osobitne priblížili svoje vzácne spomienky viažuce sa k obdobiu, kedy školu spravovali. Práve pre riaditeľov školy iniciovala súčasná riaditeľka Jana Vargová výsadbu stromčekovej „riaditeľskej aleje“, ktorá bude doplnená aj o náučnú tabuľu o histórii školy. „Práve riaditelia sú tí, ktorí určujú smerovanie školy. Zaslúžia si, aby sa na nich nezabudlo,“ vysvetlila myšlienku výsadby Jana Vargová, ktorá škole k výročiu praje snaživých žiakov, chápajúcich rodičov a pevné zdravie pre všetkých. „Atmosféra podujatia bola slávnostná a priateľská zároveň. Bola som veľmi milo prekvapená z vrúcnych zvítaní a milých slov vďaky. Rovnako ma potešili aj reakcie hostí, ktorí chválili priateľskú atmosféru, krásne prostredie či vybavenosť školy,“ zhodnotila oslavy okrúhleho výročia školy jej riaditeľka.

V závere programu hlava školy predstavila aj aktuálne projekty školy, spomedzi ktorých vyzdvihla najmä Náučný chodník Potulky veveričky Ryšky či Srdce na dlani, no spolu s prítomnými nezabudli venovať krátku spomienku i tým zamestnancom, ktorí sa osláv už nemohli zúčastniť. Slávnostný program zakončilo pohostenie. Ešte predtým si však pedagógovia spolu so žiakmi pripravili krátku prehliadku odborných učební spojenú s praktickými ukážkami vlastnoručne vyrobených robotov či chemických pokusov. „Aj naďalej chceme pokračovať v modernizácii školy či skrášľovaní jej okolia. Takisto by sme sa chceli zamerať na rekonštrukciu telocvične a športového areálu. Chceme, aby sa v škole cítili všetci ako doma,“ uzatvorila Jana Vargová.


Vytvorené: 25. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2019 14:58
Autor: Mgr. Veronika Rezáková