Obsah

Základná škola s materskou školou Centrum I hľadá kuchára a školského psychológa

Typ: ostatné
Základná škola s materskou školou Centrum I hľadá kuchára a školského psychológa Základná škola s materskou školou Centrum I 32 príjme do zamestnania kuchára/kuchárku a školského psychológa/školskú psychologičku.

V prípade pracovnej pozície kuchár/kuchárka je požadované ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, kuchár-čašník (s výučným listom).

Pracovná pozícia školský psychológ/školská psychologička

Platové podmienky: plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ďalšie kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním: flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z., zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

Ide o pracovný pomer na dobu určitú – počas trvania projektu POP II do 31. augusta 2023.

V prípade záujmu o pracovné miesta sa môžu uchádzači ozvať na e-mail sekretariat@zscidca.sk alebo na telefónne čísla sekretariátu školy +421 42 44 20 400, +421 911 104 210, prípadne na telefónne čísla materskej školy +421 42 44 22 061 alebo +421908 228 825.


Vytvorené: 19. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 9. 2022 13:01
Autor: Mária Škvarová