Obsah

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční prednostne elektronicky

Typ: ostatné
ZŠ s MŠ Pod hájomŠkoly však ponúkajú niekoľko termínov aj na zápis osobnou formou, avšak bez prítomnosti dieťaťa.

Zápis do 1. ročníka troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom sa uskutoční v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Školy rodičom ponúkli niekoľko termínov s dodržaním prísnych hygienických opatrení aj na osobnú formu zápisu, avšak bez prítomnosti dieťaťa. „Rodičom odporúčame, aby využili možnosť vykonať zápis elektronicky, a to jednoducho vyplnením formulára na webovom sídle školy, pre ktorú sa rozhodli. Rovnako je možné aj požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky. Verím, že zápis sa aj za týchto okolností uskutoční bez komplikácií a s maximálnou ochranou zdravia rodičov, detí i zamestnancov škôl,“ skonštatovala vedúca oddelenia školstva Mária Balážová s tým, že takáto forma zápisu je súčasťou vládou prijatých opatrení, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu.

Zápis do 1. ročníka do ZŠ s MŠ P. Demitru sa uskutoční v týchto formách:

  1. elektronicky; elektronická prihláška bude dostupná na webovom sídle školy od 15. apríla do 30. apríla 2020. Ak rodič požaduje odklad povinnej školskej dochádzky, vyznačí to v elektronickej prihláške.
  2. poštou; rodičia si budú môcť žiadosť stiahnuť z webového sídla školy, vyplniť ju a doručiť poštou na adresu školy (Centrum II 87/34, 018 41 Dubnica nad Váhom)
  3. osobne; a to bez prítomnosti detí v dňoch 15. apríla, 16. apríla a 17. apríla 2020, v čase od 15.00 h do 18.00 h.

Osobný zápis bude prebiehať v okienku pri vstupe do školy, kde budú pripravené tlačivá. Rodičov škola vyzýva, aby pristupovali po jednom a s ochranným rúškom na tvári. Žiadosť o zápis si buď zoberú so sebou, alebo ju vyplnia v letnej učebni a osobne odovzdajú v okienku, kde im bude v prípade potreby poskytnutá pomoc. So sebou si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Ak bude rodič žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, vyplní žiadosť, ktorá je uverejnená na webovom sídle školy a prinesie ju vytlačenú alebo ju dostane priamo pri osobnom zápise. Odovzdá ju bez odporúčania lekára a bez vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V prípade, ak sa rodič nemôže dostaviť kvôli ochoreniu alebo karanténe, môže si dohodnúť náhradný termín na e-mailovej adrese lacova@skolac2.sk  alebo na tel. č. 0948 299 634. Viac podobností na www.skolac2.sk

Zápis do 1. ročníka do ZŠ s MŠ Pod hájom sa uskutoční v týchto formách:

  1. elektronicky; elektronická prihláška bude dostupná na webovom sídle školy od 15. apríla do 30. apríla 2020. Ak rodič požaduje odklad povinnej školskej dochádzky, vyznačí to v elektronickej prihláške.
  2. poštou; rodičia si budú môcť žiadosť stiahnuť z webového sídla školy, vyplniť ju a doručiť poštou na adresu školy (Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom)
  3. osobne; ak nemajú zákonní zástupcovia možnosť pripojenia na internet, a to bez prítomnosti detí v dňoch 15. apríla, 22. apríla a 29. apríla 2020, v čase od 15.00 h do 17.00 h.

Osobný zápis sa uskutoční za prísnych bezpečnostno-epidemiologických podmienok (ochranné rúško, dodržiavanie stanovených rozostupov) vo vestibule školy za prítomnosti určeného pedagóga, ktorý vydá príslušné pokyny k vyplneniu buď priamym vypísaním tlačiva alebo ho vyplní elektronicky podľa údajov zákonného zástupcu v služobnej miestnosti. Prípadný odklad povinnej školskej dochádzky môžu rodičia riešiť stiahnutím prihlášky zo stránky školy, jej vyplnením a doručením poštou v súlade so stanovenými termínmi zápisu alebo osobnou návštevou v uvedených dňoch.

Zápis do 1. ročníka do ZŠ s MŠ Centrum I sa uskutoční v týchto formách:

  1. elektronicky; elektronická prihláška bude dostupná na webovom sídle školy od 15. apríla do 30. apríla 2020.
  2. poštou; rodičia si budú môcť žiadosť stiahnuť z webového sídla školy, vyplniť ju a doručiť poštou na adresu školy (Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom)
  3. osobne; a to bez prítomnosti detí v dňoch 15. apríla, 22. apríla a 29. apríla 2020, v čase od 15.00 h do 17.00 h.

Osobný zápis bude prebiehať v prvej miestnosti pri vstupe do školy, kde budú pripravené tlačivá, rodičia budú vstupovať po jednom, s ochranným rúškom, žiadosť si buď zoberú so sebou alebo ju vyplnia v škole a odovzdajú na určené miesto. V prípade potreby poradiť budú zamestnanci školy nápomocní v ďalšej miestnosti pri vstupe.

Rodičia, ktorí chcú požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa, môžu žiadosť stiahnuť zo stránky školy, vyplniť ju a doručiť poštou na adresu školy alebo si po žiadosť prísť osobne v uvedených dňoch, keď bude prebiehať zápis. Viac podrobnejších informácií nájdete na webovom sídle školy.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 2. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 4. 2020 14:55
Autor: Mgr. Veronika Rezáková