Obsah

Zapojte sa do fotosúťaže Dubnica tvojím objektívom

Typ: ostatné
Zapojte sa do fotosúťaže Dubnica tvojím objektívomV letných mesiacoch si spoločne pripomenieme významné 60. výročie udelenia štatútu mesta Dubnica nad Váhom.

Aj z tohto dôvodu sa mesto Dubnica nad Váhom rozhodlo vyhlásiť fotografickú súťaž s názvom Dubnica tvojím objektívom. „Vyhlásenie fotosúťaže pri takejto významnej udalosti je príležitosťou nahliadnuť na naše mesto očami obyvateľov. Chceme vidieť, ako sa na Dubnicu pozerajú, čo si všímajú, ako dané momenty zachytia cez objektívy,“ vysvetlil zámer vyhlásenia súťaže vedúci oddelenia kultúry a knižnice Richard Benech.

Súťaž prebieha v troch kategóriách:

1.     príroda Dubnice

2.     architektúra Dubnice

3.     život v meste

Súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Dubnica nad Váhom v úvode mája 2020 a potrvá do 30. júna 2020, sa môžu zúčastniť amatérski i profesionálni fotografi s trvalým pobytom na území mesta Dubnica nad Váhom. Jeden autor môže zaslať pre každú kategóriu maximálne dve fotografie.

Doručené fotografie bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov z radov mesta, mestského úradu a mestských organizácií. Porota vyberie z každej kategórie desiatich favoritov. O víťazoch bude môcť rozhodnúť samotná verejnosť na podujatí BABYLON ART PARK JBM prostredníctvom hlasovacieho systému, ktorý bude bližšie predstavený na podujatí. Absolútni víťazi všetkých troch kategórií získajú hodnotné ceny. Autori fotografií, ktoré sa umiestnia na druhom a treťom mieste, budú odmenení vecnými cenami.

Prosíme účastníkov súťaže, aby fotografie doručili dvoma spôsobmi:

  • v tlačenej podobe (odporúčame napr. fotopapier alebo kriedový papier, nie kancelársky papier) vo formáte A4 v maximálnom rozlíšení na adresu: Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, (obálka musí byť označená nápisom FOTOSÚŤAŽ),
  • a elektronicky na adresu: fotosutaz@dubnica.eu (v predmete správy je potrebné uviesť FOTOSÚŤAŽ). Ideálne fotografie zasielať v maximálnom rozlíšení, 240-300 dpi.

Spolu s fotografiou musí účastník uviesť názov fotografie, svoje meno, adresu, vek a telefonický kontakt. Odoslaním fotografie dáva účastník vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas na použitie fotografie pre marketingové alebo iné účely vyhlasovateľa. Tento súhlas poskytuje účastník nevýhradne, bezodplatne a časovo neobmedzene.

Propozície súťaže nájdete v dokumente pod článkom.

Tešíme sa na Váš pohľad, akým nahliadate na naše mesto!

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271

Propozície fotosúťaže


Príloha

Vytvorené: 7. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mária Badačová