Obsah

Zariadenie pre seniorov DUBINA hľadá vedúceho/vedúcu stravovacieho úseku

Typ: ostatné
Zariadenie pre seniorov DUBINA hľadá vedúceho/vedúcu stravovacieho úsekuZariadenie pre seniorov DUBINA, m. r. o., v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konania na pozíciu vedúci/a stravovacieho úseku.

Pracovná náplň: riadenie chodu stravovacieho úseku, zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov stravovacej prevádzky, vedenie pracovného kolektívu, spolupráca pri verejnom obstarávaní, spracovávanie došlých faktúr, analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovnaie stravovania v Špecializovanom zariadení v Prejte.

Plat: od 740 eur, plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. s prihliadnutím na dĺžku praxe. Súčasťou platu je aj príplatok za riadenie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 • minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • odborná prax v oblasti stravovania, skladového hospodárstva,
 • znalosť zákonov súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, epidemiologických predpisov, hygienických predpisov, normovaní stravy, HACCP,
 • zákonník práce,
 • práca s počítačom – Word, Excel.
Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručujú tieto doklady:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s e-mailovou adresou pre doručovanie písomností,
 • kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci/a stravovacieho úseku“ najneskôr do 21. júna 2022 vrátane na adresu Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Informácie o termíne a mieste výberového konania budú uchádzačom oznámené najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Iveta Kollmanová, riaditeľka ZpS Dubina, m. r. o., e-mail: riaditeľ@dubina.org, tel. kontakt: +421 905 473 195.


Vytvorené: 1. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 6. 2022 09:57
Autor: Mária Škvarová