Obsah

Zariadenie pre seniorov Dubina vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúceho/vedúcej prevádzkového úseku

Typ: ostatné
Zariadenie pre seniorov Dubina vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúceho/vedúcej prevádzkového úseku 1 Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o., vyhlásilo výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície počas dlhodobej práceneschopnosti súčasného vedúceho prevádzkového úseku s predpokladom trvalého pracovného pomeru.

Náplňou práce vedúceho/vedúcej prevádzkového úseku bude riadenie chodu prevádzkového úseku, vedenie pracovného kolektívu, vykonávanie verejného obstarávania, organizovanie a plánovanie práce, analýza a riešenie problémov, zabezpečovanie autoprevádzky, riadenie a zabezpečovanie údržby, ako aj administratívne práce.

Plat na uvedenej pozícii je určený podľa zákona 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od praxe od 850 €.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky kandidáta/kandidátky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie
 • odborná prax v oblasti verejného obstarávania, skladového hospodárstva, evidencie majetku – výhodou
 • znalosť legislatívy – Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o verejnom obstarávaní, Zákonník práce
 • práca s počítačom – Word, Excel
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Doklady potrebné pre účasť vo výberovom konaní:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis, vrátane e-mailovej adresy a kontaktu pre doručovanie písomností
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci prevádzkového úseku“ najneskôr do 8. novembra 2022 na adresu Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Vytvorené: 28. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 10. 2022 14:32
Autor: Mária Škvarová