Obsah

Zastupiteľstvo zasadalo prvýkrát v tomto roku

Typ: ostatné
V poradí dvadsiate neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované štyrom bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v utorok 16. februára 2021 s celkovým počtom 15 prítomných poslancov.

Februárové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke:

  • Mesto odkupuje unikátnu budovu kaštieľa Chateau Mignon

Počas prvej tohtoročnej schôdze poslanci rokovali o kúpe budovy s bohatou históriou – bývalého hotela Chateau Mignon. Poslanecký zbor kúpu samotnej budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, i okolitých pozemkov vo výmere presahujúcej tisíc m2 jednomyseľne schválil. Podrobnejšie sa tejto téme venujeme v samostatnej tlačovej správe.

  • Nová budova škôlky už s vlastnou jedálňou

V novej budove škôlky pri Základnej škole s materskou školou na sídlisku Centrum I sa strava pre deti priamo nepripravuje, dováža sa zo školskej jedálne. Nakoľko sa od septembra 2020 navýšil počet tried a detí v materskej škole, je nevyhovujúce, aby sa strava rozvážala do dvoch výdajní materskej školy – starej a novej budovy. Pri rozšírenej kapacite v materskej škole je rentabilnejšie pripravovať stravu pre deti priamo v materskej škole, čím sa zároveň odstráni nesúlad uzatvorenia materskej a základnej školy počas hlavných školských prázdnin a s tým súvisiace zabezpečovanie stravovania. Mestskí poslanci preto odsúhlasili vyradenie výdajnej školskej jedálne ako súčasti Základnej školy s materskou školou Centrum I zo siete škôl a školských zariadení a namiesto nej zaradili do siete škôl a školských zariadení školskú jedáleň.

  • Rokovalo sa o zmene rozpočtu aj minuloročných kontrolách

V priebehu prvej schôdze v roku 2021 vzali mestskí poslanci na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2020, ktorú predložila kontrolórka mesta Vladimíra Kňažeková. Všetky správy z kontrol hlavnej kontrolórky mesta nájdete na tejto adrese.

Predmetom rokovania bolo aj schvaľovanie prvej zmeny rozpočtu v roku 2021, a to konkrétne použitie prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nákladov akcií plánovaných a schválených v roku 2020, ktoré boli fakturované až v roku 2021. Celkovo ide o objem 442 094 eur určených na zateplenie objektu polikliniky, rekonštrukciu parkoviska pri bytovom dome č. 26 a nákup platobného kiosku do klientskeho centra.

Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť vo videu nižšie. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 25. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 2. 2021 11:46
Autor: Mgr. Veronika Rezáková