Obsah

Z cestnej komunikácie popri Vážskom kanáli odcudzili dopravné značenie

Typ: ostatné
Komunikáciu vybudovanú popri hrádzi Vážskeho kanála v úseku od mosta na obec Bolešov smerom k Prejtským rybníkom nesmú využívať motorové vozidlá nad 3,5 tony. Dopravné značenie, ktoré tieto pravidlá vymedzuje, bolo z miesta odcudzené.

Uvedená komunikácia pomáha odľahčovať cestnú dopravu a aspoň čiastočne
predchádzať kongesciám pred kruhovým objazdom na hlavnom ťahu, vedúcom naprieč
mestom smerom na Trenčín. Cesta vedúca popri Vážskom kanáli je vzhľadom  na šírku
vozovky určená pre osobné motorové vozidlá s vylúčením nákladných vozidiel.

K činu došlo pravdepodobne v noci zo stredy na štvrtok 6. júna 2019 zatiaľ v presne
nezistenom čase. Dva kusy dopravného značenia kategórie B6, ktoré zakazuje vjazd
nákladným motorový vozidlám nad 3,5 tony, boli z oboch koncov komunikácie
odcudzené. Podľa stôp v okolí, kde bolo značenie osadené, ho zatiaľ neznámy páchateľ
vykopal aj s betónovým základom, odtiahol po tráve smerom k násypu a následne ho
hodil do koryta Vážskeho kanála.

Mesto v tomto prípade podalo podnet na Mestskú políciu, ktorá čin v tomto čase
prešetruje. Uvedeným konaním sa neznámy páchateľ dopustil priestupku proti
majetku v súbehu s priestupkom poškodzovania verejne prospešného zariadenia
v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch.  V prípade dokázania viny bude náklady
na osadenie nového značenia, ako aj náklady za vytiahnutie pôvodného značenia
z kanála Váhu znášať páchateľ, ktorému môže byť zároveň uložená pokuta do výšky 331
eur.  

Zákaz prejazdu nákladných automobilov vo váhovej kategórii nad 3,5 tony v predmetnom
úseku naďalej platí, dopravné značenie bude v čo najskoršom možnom termíne
obnovené. Mestská polícia v tejto súvislosti prijme účinné opatrenia na zamedzenie
obdobnej nelegálnej činnosti a posilní hliadky mestskej polície. Mesto zároveň vyzýva
verejnosť, aby neváhala kontaktovať pracovníkov Mestskej polície v Dubnici nad Váhom,
ak má v tejto súvislosti akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k objasneniu prípadu.

Konanie, ktorého sa dopustil neznámy páchateľ, ohrozuje bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky. Finančné prostriedky vynaložené na nápravu stavu mohlo mesto
využiť na verejnosti prospešnejšie účely.


Vytvorené: 11. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2019 17:46
Autor: Veronika Rezáková