Obsah

Správy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 30. 05. 2018 celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 31. 05. 2018 celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:
RUVZ

Vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava v termíne od 5.10. 2017 do 15.11. 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Povžskej Bystrici ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ... celý text

ostatné | 19. 10. 2017 | Autor: