Obsah

Plánované prerušenie distribúcie el. energie

Typ: ostatné
Plánované prerušenie distribúcie el. energie dňa 02.06.2022

Vážený zákazník,

zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy - SSE Distribúcia, a.s. nám bolo oznámené že v  nižšie uvedenom čase na nižšie uvedenom odbernom mieste bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta spotreby a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd. Podľa § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny bez nároku na náhradu škody v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch uvedených v tomto paragrafe.

 

Úplné znenie Oznamu si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu


Príloha

Vytvorené: 10. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 10. 5. 2022 11:51
Autor: