Obsah

Plánované prerušenie distribúcie el. energie.

Typ: ostatné
Plánované prerušenie distribúcie el. energie 11.05.2022 a 06.06.2022.

 

Vážený zákazník,

zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy - SSE Distribúcia, a.s. nám bolo oznámené že v nižšie uvedenom čase na nižšie uvedenom odbernom mieste bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Zároveň Vás upozolňujeme, že prerušenie- distribúcie ·elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta spotreby a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd. Podľa § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny bez nároku na náhradu škody v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch uvedených v tomto paragrafe.

 


Príloha

Vytvorené: 13. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2022 13:22
Autor: