Obsah

Plánované prerušenie distribúcie el. energie

Typ: ostatné
Plánované prerušenie distribúcie el. energie 06.06.2022

 

Vážený zákazník,

zo strany prevádzkovatel'a distribučnej sústavy - SSE Distribúcia, a.s. nám bolo oznámené že v nižšie uvedenom čase na nižšie uvedenom odbernom mieste bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta spotreby a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd. Podl'a § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 z. z. o energetike v platnom znení má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny bez nároku na náhradu škody v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch uvedených v tomto paragrafe.

 


Príloha

Vytvorené: 13. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2022 13:27
Autor: